วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ช่วงเวลา 18.00 น. ได้ร่วมกับ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง "LAMDUAN SISAKET NIGHT RUN 2020" โดย มี ดร.สิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนและประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากและนักวิ่งระยะ10 กิโลเมตรเศษ ทำเวลาวิ่งได้ดีมาก ถึงเส้นชัยเร็วเป็นพิเศษ โดยได้รับความสะดวกจากทีมจราจร ทีมปกครอง ทีมแพทย์ ทีมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ฯลฯ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวต่อว่า ได้มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักวิ่งในกิจกรรมการวิ่งเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษและการวิ่ง "LAMDUAN SISAKET NIGHT RUN 2020" โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษร่วมมอบรางวัลให้แก่นักวิ่งในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า การที่นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ“LAMDUAN SISAKET NIGHT RUN 2020” ได้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ สร้างการรับรู้ ความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) 1 ใน 6 จังหวัดแรกของประเทศไทย และ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 - 15 มิถุนายน 2564 รวมทั้งเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2664 ผู้ที่สนใจจะได้มาท่องเที่ยวชมเมือง จับจ่ายใช้สอยของดีจังหวัดศรีสะเกษ สินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าเบญจศรีธานี ศรีลาวา ศรีมะดัน ศรีกุลา ศรีลำดวน และศรีมะเกลือ หรือจะเป็นสินค้าทางการเกษตรอันเลื่องชื่อ ดังคำกล่าวที่ว่า “อะไร อะไร ก็ดีที่ศรีสะเกษ”