ที่วัดช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา ไเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล โครงการปันรักให้คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก” ครั้งที่ 3 เพื่อสมทบทุนค่าอาหารและจัดซื้ออุปกรณ์กายภาพบำบัดอาชีวะบำบัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน”บ้านรื่นสุข” โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เกษมสุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตรีหญิงปิยนุช รัตนวิชัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก ประธานจัดงานและคณะให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์ร่วมในพิธี

การจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาราได้สนับสนุนกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจำนวน 77 คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในบ้านรื่นสุขกว่า 100 คน ซึ่งยอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้นกว่า 5 ล้าน 2 แสนบาท ทางคณะกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิฯสาขาจังหวัดนครนายก จะได้นำไปบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์รวมถึงการช่วยเหลือผู้พิการในชุมชนรองข้างในจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป