นายธัชพล พลอยวิเศษกุล นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ในงาน “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16″ ประจำปี 2563 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 19 – 21 พ.ย.63 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม. โดยครูคณณัฏฐ์ นิธิณัฐนนท์ เป็นครูผู้ฝึกสอน