ปิ๊ปปี้ถุงเท้ายาวเป็นตัวละครในหนังสือจากสวีเดนซึ่งเป็นที่นิยมทั่วโลก และได้สร้างพลังใจเด็กหญิงชายนับไม่ถ้วนให้เชื่อมั่นและยืนหยัดเพื่อตัวเอง ในวันเกิดปีที่ 75 ของปิ๊ปปี้ อิเกีย ประเทศไทย นานมีบุ๊คส์ และสถานทูตสวีเดนจึงพร้อมใจเฉลิมฉลองด้วยกัน

Jon Åström Gröndahl ว่าที่เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย กล่าวว่า แอสตริด ลินด์เกรน ผู้เขียนเรื่องเกี่ยวกับปิ๊ปปี้ ได้แรงบันดาลใจในการเขียนจากการอยากเห็นเด็กๆเติบโตอย่างมั่นใจและมีความสุข ได้รับความเคารพในเกียรติของตน ได้รับการปกป้องจากความรุนแรง และได้รับการสนับสนุนให้ทำตามความฝันของตน ภาพแห่งแรงบันดาลใจนี้กลายเป็นแรงผลักดันในสวีเดน ในการจัดงานเพื่อเด็กๆ ครู และผู้ปกครองครั้งนี้ เราหวังจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนในวงกว้างขึ้นตระหนักว่า การเคารพสิทธิของเด็กๆ มีผลสำคัญต่อพัฒนาการที่แข็งแรงของพวกเขา

ด้าน Lars Svensson ผู้อํานวยการฝ่ายความยั่งยืน อิเกีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเม็กซิโก กล่าว อิเกียอยู่เคียงข้างเด็กๆและครอบครัวมายาวนาน และตลอดเวลากว่า 20 ปี เรามีสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กและผู้ปกครองโดยเฉพาะ ด้วยวิสัยทัศน์เดียวกันกับแอสตริด ลินด์เกรนและปิ๊ปปี้ เรายึดถือสิทธิของเด็กควบคู่ไปกับหลักเกณฑ์ของบริษัท ทั้งในอิเกียและศูนย์การค้า ให้สิทธิแก่เด็กๆ ในการเล่นและพัฒนา ผ่านข้อเสนอหลัก ความมุ่งมั่นต่อสังคม และการเข้าถึงที่จะพัฒนาผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและเข้มแข็ง

ขณะที่ วิมล จรุงจรส บรรณาธิการบริหาร บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าว นานมีบุ๊คส์เชื่อมั่นในพลังของเด็กๆ เราเชื่อเสมอว่า การเลี้ยงดูและการสอนของพ่อแม่และครูจะส่งผลต่อชีวิตของเด็กๆ การเรียนรู้อย่างอิสระ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้คิดได้ทำโดยปราศจากการบังคับหรือความรุนแรงจะช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและเป็น active citizen ของสังคมโลก เช่นเดียวกันกับปิ๊ปปี้ เด็กหญิงที่มีอิสระในการคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ซึ่งหล่อหลอมให้เธอมีความสุขกับทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาและพร้อมรับมือกับเรื่องไม่คาดฝันได้เป็นอย่างดี ทว่าปัจจุบันเรากลับได้ยินข่าวการใช้ความรุนแรงกับเด็กบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนความสุขและการเรียนรู้ของเด็กๆ นานมีบุ๊คส์จึงร่วมกับคุณซินดี้จัดพิมพ์หนังสือ “ร่างกายของฉัน ฉันดูแลได้!” และจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Non-Violence Workshop ดูแลเด็กอย่างไรให้ห่างไกลจากความรุนแรง” เพื่อสร้างความตระหนักและสื่อให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ความรุนแรงกับเด็ก รวมถึงแนะนำเทคนิคการพูดคุยและสื่อสารกับเด็กเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและปลุกพลังในตัวเด็กด้วย

สำหรับ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี ปิ๊ปปี้ ประกอบไปด้วย นิทรรศการ: นิทรรศการปิ๊ปปี้ถุงเท้ายาวจะเล่าเรื่องราวว่าปิ๊ปปี้ถุงเท้ายาวคือใคร มีบริเวณสำหรับให้เด็กๆเล่นสนุก รวมทั้งมีกิจกรรมเล่านิทาน การแข่งขัน และเกมสำหรับเด็กฟรีตลอดงาน นิทรรศการนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 และจะยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน ณ อิเกีย บางนา และอิเกีย บางใหญ่ ส่วนที่อิเกีย บางใหญ่ จะจัดต่อ ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 3-9 ธันวาคม 2563

Workshop: สถานทูตสวีเดนและนานมีบุ๊คส์ ร่วมกันจัดเวิร์กช็อปสำหรับผู้ปกครองและครูในประเด็นที่เชื่อมโยงกันกับนิทรรศการปิ๊ปปี้ถุงเท้ายาว คือ Non-Violence ดูแลเด็กอย่างไรให้ห่างไกลจากความรุนแรง โดยมีคุณซินดี้-สิรินยา บิชอพ เป็นวิทยากร ซึ่งจะกล่าวถึงว่าเราควรดูแลเด็กๆอย่างไรโดยไม่ใช้ความรุนแรง และสอนเด็กๆ อย่างไรว่าเรื่องใดถูกหรือผิด “ให้ความรักแก่เด็กๆ รักมากขึ้น และมากขึ้นอีก – แล้วสามัญสำนึกจะเกิดขึ้นเอง” คำกล่าวของแอสตริด ลินด์เกรนเมื่อปี 1948 ในการอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สวีเดนเป็นประเทศแรกในโลกที่มีกฎหมายห้ามลงโทษเด็กด้วยการตี โดยเริ่มในปี 1979


งานเฉลิมฉลองครั้งนี้จัดโดยสถานทูตสวีเดน โดยร่วมมือกับอิเกีย ประเทศไทย และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด นิทรรศการได้รับการสนับสนุนจาก Swedish Institute และ Astrid Lindgren company