“ผู้จัดทำม่านประดับพระเมรุมาศ”เผยใช้ผ้าไหมยาว 1 พันหลา ประดับลายพุ่มข้าวบิณฑ์ อินทร์-พรหม โคมลายกนก นกคาบออกรูปทวยเทพถวายกร ผลงานหนึ่งเดียวในโลก มีความงดงาม สมพระเกียรติมากที่สุด นางนิดา ปิณฑานนท์ ผู้จัดทำผ้าม่านประดับพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดเผยว่า ตามที่นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กลุ่มงานศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้ออกแบบผ้าม่านประดับพระเมรุมาศ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ อินทร์-พรหม โคมลายกนก นกคาบออกรูปทวยเทพถวายกร และส่งให้กลุ่มทอผ้าปักธงชัย ดำเนินการนั้น ขณะนี้ได้ทอผ้าม่านพระเมรุมาศบุษบกประธานเสร็จแล้ว 2 ผืน จากจำนวนที่ต้องใช้ รวมทั้งหมด 8 ผืน แบ่งเป็น 4 ด้านๆ ละ 2 ชิ้น มีขนาดกว้าง 6.40 เมตร สูง 14.255 เมตร และมีขอบสังเวียน ขนาด 14.405 เมตร เฉลี่ยน้ำหนักผ้าต่อ 1 หน้าต่าง รวม 44 กิโลกรัม ใช้ผ้าไหมไทยผสมไหมจีน ประมาณ 1,000 หลา โดยการออกแบบผ้าม่านองค์ประธานพระเมรุมาศ จะเน้นให้มีความโดดเด่น มีการตัดกันของสีผ้า เพื่อต้องการให้ม่านองค์ประธานพระเมรุมาศเป็นผลงานชิ้นเดียวของโลก ที่มีความงดงาม และสมพระเกียติมากที่สุด อีกทั้งเป็นไปตามประวัติศาสตร์ราชประเพณีอย่างครบถ้วน คาดว่าภายในเดือนก.ค. จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 4 ด้าน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทอขอบสังเวียน กรวยเชิง ให้มีทั้งสีกลมกลืนและตัดกัน และนำมาเย็บต่อกันจนสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปอาบน้ำยาเคลือบชั้นผิวของผ้า เพื่อให้สามารถกันน้ำและกันสีจาง “หลังจากจัดทำผ้าม่านพระเมรุมาศ บุษบกประธานเสร็จแล้ว จะเริ่มดำเนินการในส่วนผ้าม่านบุษบกหอเปลื้อง ที่มีขนาดความกว้าง 1.80 เมตร สูง 4.37 เมตร มีกรวยเชิงเปลื้อง 6 แผ่น แต่ละแผ่นกว้าง 122x 0.95 ซม. ยาว 122 x 6 ซม. รวมถึง ผ้าม่านบุษบกซ่างมีจำนวน 4 ด้าน มีความกว้าง 3 เมตร สูง 6.67 เมตร มีขอบสังเวียน 4 ด้านๆ ละ 2 ผืน รวม 8 ผืน โดยการทอผ้าในแต่ละวันช่างทอจะสามารถทำได้เพียง 12 เมตรเท่านั้น เพราะ 1 ชั่วโมงจะทอได้ 1 เมตร ทุกกระบวนการจะต้องอยู่ในการควบคุมที่เป็นไปด้วยความประณีตและมีความละเอียดมากที่สุด” นางนิดา กล่าว