เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร) หรือ เจ้าคุณประกอบ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจ้าคณะเขตพระโขนง (ธรรมยุต) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจ.นครสวรรค์ (ธรรมยุต) ได้ลาสิกขา หรือ สึก อย่างเงียบๆ ที่วัดวัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการสอบถามพระสงฆ์วัดราชบพิธฯ ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง โดยคาดว่า ที่เจ้าคุณประกอบ ต้องลาสิกขานั้น เพราะต้องการไปดูแลแม่ รวมทั้งเจ้าคุณประกอบเองมีปัญหาด้านสุขภาพด้วย 

สำหรับเจ้าคุณประกอบ ถือว่าเป็นพระหนุ่มที่มีอนาคตไกล ได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ทำงานสำคัญๆอยู่เป็นประจำ จนเป็นที่กล่าวกันในวงการคณะสงฆ์ ว่า เป็นมือขวาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง คือ เจ้าคณะเขตพระโขนง (ธรรมยุต) พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เลขานุการรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ 2 และเลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 7 นอกจากนี้ยังมีความรู้ความสามารถเรียนจบการศึกษาในระดับสูงโดยได้รับปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี 2545 และ สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อปี 2551