สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าชม นิทรรศการ CDTI 2020 Virtual Exhibition ทุกวันจันทร์และวันพุธ ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โดยผู้ที่สนใจสามารถจองรอบการเข้าชมได้ 2 รอบ รอบแรกเวลา 10.00 น. – 11.00 น. และ รอบ 14.00 น. – 15.00 น. หรือสามารถรับชมนิทรรศการรูปแบบ Virtual Exhibition ทางออนไลน์ได้ที่ https://my.matterport.com/show/?m=UDtHNR6k1Vq หรือสแกน QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2280-0551 ต่อ 3200, 3306, 3316