สัปดาห์พระเครื่อง / ราม วัชรประดิษฐ์ พระพุทธชินราช วัดศรีรัตนมหาธาตุ หรือ วัดใหญ่ จ.พิษณุโลก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งของประเทศไทย ได้รับการยกย่องว่ามีพระพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มีการสร้างวัตถุมงคลทั้ง พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปสักการบูชาอย่างต่อเนื่อง พระพุทธชินราช การจัดสร้าง เหรียญพระพุทธชินราช ปี พ.ศ.2460 นับเป็นการจัดสร้างเหรียญเป็นครั้งแรกรุ่นแรก ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้เสด็จมานมัสการพระพุทธชินราช ณ เมืองพิษณุโลก ในราวปี พ.ศ.2458 เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับสาธุชนที่มานมัสการพระพุทธชินราชและทำบุญที่วัด แต่มาจัดสร้างแล้วเสร็จและแจกได้ในปี พ.ศ.2460 โดยมี หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วย เหรียญพระพุทธชินราช ปี พ.ศ.2460 นับเป็นเหรียญพระพุทธอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมีพุทธคุณเป็นเลิศ ได้รับการยกย่องและจัดให้เป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีเหรียญ ปัจจุบันเป็นเหรียญหลักระดับประเทศ ที่หาดูหาเช่าของแท้ได้ยากยิ่ง เหรียญพระพุทธชินราช ปี 2460 เนื้อหามวลสาร-พุทธลักษณะพิมพ์ทรง เท่าที่พบมีด้วยกัน 3 เนื้อ คือ เนื้อทองคำ เนื้อเงินและเนื้อทองแดง ซึ่งจำนวนการสร้างมีไม่มากนัก จึงหายากมากทั้ง 3 เนื้อ เนื้อทองคำนั้นแทบไม่มีปรากฏ ลักษณะเป็นเหรียญทรงกลม ขอบกระบอก หูเชื่อม ด้านหน้า จำลององค์พระพุทธชินราช พระประธานในพระอุโบสถ ประทับนั่ง บนบัลลังก์บัวควํ่าหัวหงาย ข้างองค์พระทั้งสองข้าง จารึกอักษรไทย “พุทธ-ชินราช” ใต้บัลลังก์มีจารึกอักษร “น ภ จ ก” สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นร้านที่ดำเนินการจัดสร้าง เพราะชื่อร้านคล้องจองกัน คือ “ร้าน นาภาจารุอุปกรณ์” ส่วนด้านหลังจัดสร้างเป็น 3 พิมพ์ เรียงลำดับตามความนิยมคือ 1.พิมพ์หลังอกเลาวิหาร ซึ่งเป็น “พิมพ์นิยม” 2.พิมพ์หลังหนังสือ 5 แถว จารึกว่า “ที่ระฤก-ที่ได้มาในงาน-นมัสการพระพุทธ-ชินราช ณ เมืองพิษณุโลก” 3.พิมพ์หลังหนังสือ 3 แถว จารึกว่า “ที่ระฤกที่ได้มา-นมัสการณเมือง-พิศณุโลก” เหรียญพระพุทธชินราช ปี 2460 พิมพ์หลังหนังสือ 3 แถว  หน้า-หลัง เหรียญพระพุทธชินราช ปี พ.ศ.2460 พิมพ์อุนอน หลังอกเลา นับเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชุด "เบญจภาคีเหรียญพระพุทธ" ของเมืองไทย ซึ่งเป็นที่แสวงหาอย่างสูง พุทธคุณ เป็นเลิศครบทุกด้าน เมตตามหานิยม มหาอุด ค้าขาย อยู่ยงคงกระพัน นิรันตราย และแคล้วคลาด ครับผม