“จิตกรเชี่ยวชาญ”สำนักช่างสิบหมู่เผยจิตรกรรมพระที่นั่งทรงธรรม 3 ผนัง คืบหน้า 65% เริ่มลงสีภาพเหมือนบุคคล 46 โครงการพระราชดำริ กำหนดแล้วเสร็จนำไปติดตั้งพื้นที่จริง 15 ก.ย. ความคืบหน้าจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายมณเฑียร ชูเสือหึง จิตกรเชี่ยวชาญ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดเผยว่า การลงสีภาพจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม ทั้ง 3 ผนังคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 65 โดยได้ดำเนินการลงสีภาพบรรยากาศภาพรวมทุกผนังเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการตัดเส้นเก็บรายละเอียดของทิวทัศน์ ต้นไม้ แม่น้ำ ภูเขา พื้นดินให้เหมือนจริง ดำเนินการไปพร้อมๆ กันทั้งภาพผนังที่ 1 ที่เป็นโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดำเนินการโดยช่างสิบหมู่ ส่วนผนังที่ 2 ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงสีโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยายาเขตเพาะช่าง และผนังที่ 3 โครงการในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ดำเนินการโดยวิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบัง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายมณเฑียร กล่าวอีกว่า ทั้ง 3 ผนัง ได้เริ่มดำเนินการตัดเส้นภาพเหมือนกลุ่มบุคคลในภาพ ประกอบด้วย ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ โดยมีข้าราชบริพาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนบุคคลที่มาเฝ้ารอรับเสด็จให้เหมือนกับภาพถ่ายจริง โดยได้ดำเนินการลงสีฉลองพระองค์ สีพระวรกาย และเครื่องแต่งกายของบุคคลที่มาเฝ้ารับเสด็จตามชั้นยศต่างๆ ทั้งตำรวจ ทหาร ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชน แต่ละผนังดำเนินการไปได้แล้ว 3 – 4 โครงการ ขณะเดียวกันยังดำเนินการลงสีในส่วนของสถาปัตยกรรมที่เป็นหลังคา และผนังอาคารต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในโครงการไปได้แล้วกว่าร้อยละ 80 โดยวางแผนการดำเนินการเก็บรายละเอียดของภาพทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนส.ค. เพื่อเตรียมการผนึกและนำไปติดตั้งภายในอาคารพระที่นั่งทรงธรรม บริเวณท้องสนามหลวงในวันที่ 15 ก.ย.และจะดำเนินการผนึกติดตั้งให้แล้วเสร็จทั้งอย่างภายในเดือนสิ้นเดือน ก.ย. “เมื่อนำไปติดตั้งผนึกภาพลงบนฝาผนังเสร็จแล้ว จะต้องมีเวลาเก็บรายละเอียดช่วงรอยต่อของผ้าใบแคนวาสของแต่ละผืน จากนั้นจะเก็บสีของผ้าที่เป็นเนื้อหาของแต่ละผืนเพื่อให้มีความเชื่อมโยง ให้ดูเหมือนว่าเป็นภาพใหญ่ผืนเดียวกัน สำหรับการติดตั้งนั้นบริเวณมุขด้านหน้าตรงกลางจะเป็นภาพของผนังที่ 1 โครงการสวนจิตรลดา โครงการในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ส่วนผนังด้านขวาอยู่ทางด้านมุขทิศใต้ จะเป็นผนังที่ 2 โครงการภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนผนังที่ 3 อยู่มุขด้านซ้ายหรือทิศเหนือของพระที่นั่งทรงธรรม จะเป็นโครงการภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งทางสำนักสถาปัตยกรรมได้วัดขนาดพื้นที่ไว้ให้แล้ว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถนำมาติดตั้งได้ทันที” จิตรกรเชี่ยวชาญ กล่าว