“จิตรกรชำนาญการพิเศษ”สำนักช่างสิบหมู่เผยภาพเขียนบัวสวรรค์จิตรกรรมฉากบังเพลิง น้อมนำศาสตร์พระราชา ร. 9 ทั้งพันธุ์ข้าวสวนจิตรลดา หญ้าแฝก ปลานิล ฝนหลวง เติม “นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร” ให้มีชีวิตชีวา ความคืบหน้าภาพจิตรกรรมฉากบังเพลิง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ จิตรกรชำนาญการพิเศษ สำนักช่างสิบหมู่ เปิดเผยความคืบหน้าภาพเขียนจิตรกรรมฉากบังเพลิงว่า ภาพรวมคืบหน้า 75% ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเขียนรายละเอียดภาพในส่วนภาพนารายณ์อวตารด้านทิศเหนือ ปางมัสยาอวตาร และปางกูรมาวตาร ด้านทิศใต้ ปางปรศุรามาวตาร และปางรามาวตาร ส่วนทิศตะวันตกและทิศตะวันออกมีความคืบหน้ากว่า 90% เหลือตัดเส้นเครื่องประดับภาพนารายณ์อวตาร ส่วนภาพฉากบังเพลิงด้านในคืบหน้ากว่า 70% ขณะนี้กำลังเขียนลวดลายบัวสวรรค์โดยได้แรงบันดาลจากศาสตร์พระราชา เทคนิคการเขียนผสมผสานจิตรกรรมเสมือนจริงกับจิตรกรรมไทยประเพณี เป็นภาพที่มีระยะใกล้ไกล จากนั้นตัดเส้นแบบประเพณี เข้ากับจิตรกรรมนารายณ์อวตารด้านหน้า ซึ่งเป็นจิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 9 โดยจิตรกรจะไล่เขียนบัวสวรรค์ให้ครบทั้งสี่ทิศอย่างมีเอกภาพ เมื่อเขียนภาพบัวเสร็จจะตัดเส้นลายเฟื่องและเก็บรายละเอียดดอกไม้สีเหลืองตรงกลางที่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. จิตรกรรมฉากบังเพลิงด้านในช่องล่างจิตรกรกำลังเขียนดอกบัวสวรรค์ไล่ไปทุกทิศ โดยผูกเรื่องของศาสตร์พระราชาและพืชพรรณที่เป็นมงคลเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 โดยออกแบบดอกบัวผูกลวดลายขึ้นมาจากน้ำ และมีภาพพันธุ์ข้าวพระราชทานจากแปลงนาทดลองสวนจิตรลดา ด้านหลังเป็นภาพหญ้าแฝกลงสีบางๆ ในน้ำมีปลานิลขนาดเล็กและใหญ่ดูเป็นธรรมชาติ ปลานิลเป็นปลาพระราชทานจากรัชกาลที่ 9 สร้างอาหารแก่คนไทย และวาดภาพนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเพื่อให้ภาพมีชีวิตชีวา มีหยดน้ำสื่อฝนหลวงเติมความอุดมสมบูรณ์ให้พืชพรรณ ส่วนภาพแสดงเรื่องราวโครงการพระราชดำริฉากบังเพลิงด้านหน้าช่องล่าง จิตรกรกำลังเก็บรายละเอียดการลงสี ขณะนี้จิตรกรปฏิบัติงานไม่มีวันหยุด ทุ่มเทรวบรวมแรงใจเพื่อให้ภาพจิตรกรรมฉากบังเพลิงทั้งหมดเสร็จต้นเดือนกันยายน และจะมีการเชิญจิตอาสามาเพิ่มเพื่องานให้เสร็จทันเวลา “ล่าสุดได้มีการหารือและสรุปให้เพิ่มเติมภาพจิตรกรรมประดับทางขึ้นบันไดชั้นเดียวกับที่ติดตั้งฉากบังเพลิงทั้งสี่ทิศ ภาพด้านหน้าเป็นเทพยดา ด้านในเป็นภาพโครงการพระราชดำริล้อตามจิตรกรรมฉากบังเพลิง โดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี หนึ่งในจิตรกรจิตอาสา จะรับผิดชอบภาพทางขึ้นบันไดทิศตะวันตก เริ่มเขียนรายละเอียดภาพเทพยดาแล้ว และลงสีลายผ้านุ่งโดยมีแนวคิดนำลายผ้านุ่งทั้ง 4 ภาคมาเป็นแนวทาง รวมถึงผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง และผ้าปาเต๊ะ เอกลักษณ์ปักษ์ใต้” นายเกียรติศักดิ์ จิตรกรชำนาญการพิเศษ กล่าว