เพื่อสืบสานพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม “หนึ่งวันตามรอยแม่ ตอน ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด” เพื่อใช้เวลา 1 วันอย่างคุ้มค่าในการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านต่างๆ ผ่าน 3 แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ได้แก่ เรียนรู้พระราชกรณียกิจการด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์หัตถศิลป์ของไทย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยภายในอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน และเพลิดเพลินไปกับพระราชกรณียกิจด้านงานศิลปาชีพในนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร จากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ระหว่างนี้ - 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

พิเศษ! พบการแสดงประกอบฉากโขนสำคัญ 3 ฉาก ได้แก่ ฉากหนุมานอมพลับพลา ซึ่งเป็นฉากสำคัญจากการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศึกมัยราพณ์ เมื่อพ.ศ.2554 , ฉากหนุมานทอดกายเป็นสะพาน จากการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สืบมรรคา เมื่อ พ.ศ. 2562 และฉากเรือสำเภาหลวงลงกา จากการโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ เมื่อ พ.ศ. 2561 โดยจัดแสดง ณ อาคารเรียน-รู้ –เรื่องโขน ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 09.30-12.30 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 500 บาท และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 350 บาท/ท่าน (รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ค่าเข้าชมอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน และของว่าง) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง โทร.0-2225-9420,0-2225-9430 ต่อ 0 หรือ 245 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.หรือข้อความทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/craftjourneyqsmt/