กลุ่มพลังประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (พปปส.) รวมพลปราศรัยปกป้องสถาบันฯ ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 เชิงเขาแก่นจันทร์ มีพุทธอิสระมาร่วมฟังพร้อมเตรียมเคลื่อนไปแถบ อีสาน เหนือ ทำความเข้าใจกลุ่มเสื้อแดง นัดรวมพลใหญ่ที่ท้องสนามหลวง 5 ธ.ค.นี้ เวลา 16.30 น. วันที่ 7 พ.ย. 63-บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เชิงเขาแก่นจันทร์ ริมถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี มีการรวมตัวของกลุ่มพลังประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (พปปส.) จากหลายพื้นที่ทั้ง จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และหลายอำเภอของราชบุรี ได้มาตั้งเวทีปราศรัยในการร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นเวทีกล่าวแสดงจุดยืนถึงการปกป้องสถาบันฯนำโดย นายพันธ์ณรงค์ สร้อยอุบลพร นางชุติมา เลี่ยมทอง กล่าวแสดงพลังจุดยืนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การรวมพลังแสดงความรักความสามัคคีปกป้องแผ่นดินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ อส. ฝ่ายปกครอง ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยรอบพื้นที่ นายวันชัย เหี้ยมหาญ ผู้ใหญ่บ้าน ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะขอต่อสู้ยืนหยัดยึดมั่นในสถาบัน รัชกาลที่ 10 ให้อยู่รอดปลอดภัย อยากให้ระลึกถึงบุญคุณของแผ่นดินไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานทุนทรัพย์สร้างความรู้ให้แก่ลูกหลานชาวราชบุรี ที่โรงเรียนสันติการามวิทยา ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ทำให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ จึงขอต่อสู้ทดแทนคุณแผ่นดินไม่อยากให้เกิดการแตกแยกกัน ให้จงรักภักดีต่อแผ่นดินไทย ต่อมานายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ พุทธอิสระ ได้นั่งรถตู้สีขาวทะเบียน 5 กจ 3381 กทม. เดินทางมาถึงหลังได้ลงจากรถกลุ่ม พปปส. ได้มอบป้ายไม้เขียนข้อความว่า “ อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี ” จากนั้นพุทธอิสระได้นั่งฟังการปราศรัย ของกลุ่ม พปปส.ที่ด้านหน้าเวที โดย พุทธอิสระ กล่าวกับผู้สื่อข่าว ว่า กลุ่มที่มาเคลื่อนไหวต่าง ๆ มาจากหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อไอที อินเตอร์เน็ต เชื่อการสื่อสารยุคใหม่ ทำให้กลายเป็นทาสและออกมาแสดงอารมณ์ความรู้สึก แต่การแสดงอารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นำมาซึ่งการแก้ปัญหา ปัญหาของประเทศไม่ได้อยู่ที่สถาบัน แต่อยู่ที่นักการเมืองและข้าราชการ และกระบวนการบริหารจัดการ สถาบันไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วย ที่มีการจะยัดข้อหาให้สถาบันเพราะเขามีเจตนาที่จะล้มล้างสถาบัน อันนี้ชัดเจน ไม่ว่าใครจะพูดว่าต้องการปฏิรูป แต่แท้จริงไม่ใช่การปฏิรูป แต่เป็นการล้มล้าง และทำให้สังคมโลก สังคมไทยเข้าใจผิดในสถาบัน การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ไม่บังควรกับคนรุ่นใหม่ สถาบันให้คุณต่อแผ่นดินมายาวนาน จะมาบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่เคยบอกเราว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้สังคมไทยดีขึ้นอย่างไร ไม่เคยได้ยินการพูดนี้เราจึงไม่ไว้ใจ พี่น้องประชาชนคนรักชาติจึงออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบัน ดังนั้นวันที่ 5 ธันวาคมนี้จะระดมจากตรงนี้ แล้ววันพรุ่งนี้จะไปที่โคราช และไปต่อที่อุบลราชธานี อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น เดินทางไปหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อไปทำความเข้าใจประชาชนให้มาเป็นพลังสร้างชาติปกป้องสถาบัน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 1 สัปดาห์ และต่อไปในพื้นที่ภาคเหนือเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงอีกเหมือนกัน เราจะเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่เห็นว่าเขาอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน จะเข้าไปทำความเข้าใจกัน เพื่อรวมกันมาให้ได้ในวันที่ 5 ธันวาคม รวมกันที่ท้องสนามหลวงต้องเหลืองทั้งแผ่นดิน เพื่อทำให้สังคมโลกได้รู้ว่าแผ่นดินนี้ยังมีคนอีกมากมายจงรักภักดีต่อสถาบัน ส่วนอนาคตของเด็กคงไม่มองแล้ว เพราะเสียเวลา ปล่อยให้เวลากลืนกินสรรพสิ่ง วันหนึ่งถ้าเขาโตขึ้นอาจจะคิดได้ เพราะตอนนี้เปรียบเหมือนน้ำกำลังเชี่ยวแล้วเอาเรือไปขวางก็ไม่มีประโยชน์