นายอมันพรีท บาจาจ ผู้จัดการทั่วไป ประจำอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน Airbnb กล่าวว่า Airbnb ได้ทำการสำรวจร่วมกับ YouGov บริษัทข้อมูลและการวิจัยตลาดระดับโลก ศึกษาความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต การทำงานและท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2563 โดยมีกลุ่มวัยทำงานกว่า 1,000 คนจากประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไทย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ร่วมให้ความคิดเห็น ซึ่งผลจากการศึกษา พบว่า คนไทย 87% สนใจ work-cation ในระยะยาวเป็นอันดับสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งผลการสำรวจยังพบว่าพนักงานในไทยมากกว่าครึ่ง หรือประมาณ 51% ได้รับอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้ ซึ่งสอดรับกับเทรนด์การทำงานจากที่ไหนก็ได้ โดยได้รับการยอมรับมากขึ้นจากกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ ส่งผลให้อัตราการเข้าพักระยะยาวบนแพลตฟอร์ม Airbnb เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน สำหรับเมืองไทยจัดเป็นประเทศที่มีการจองที่พักระยะยาวสูงเป็นอันดับสองของโลกอีกด้วย

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การท่องเที่ยวชะลอตัวไประยะหนึ่งจนถึงปัจจุบันการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัว โดยเป็นไปในรูปแบบ New Normal มากขึ้น โดยผู้คนเริ่มปรับตัวและเกิดการเรียนรู้ที่จะทำงานที่บ้าน (work from home) จากนั้นก็นำมาปรับใช้กับการท่องเที่ยวพักผ่อน จนเกิดเป็นกระแสความนิยมที่เรียกว่า work-cation ในแบบที่ยังคงมีการทำงานแต่ก็ทำกิจกรรมไปพร้อมๆ กับท่องเที่ยวด้วย นอกจากจำนวนคนทำงานที่บ้านจะเพิ่มขึ้นแล้ว ความต้องการของผู้คนที่จะรวมการทำงานเข้ากับการท่องเที่ยวด้วยการพาตัวเองไป work-cation ก็มากขึ้นเช่นเดียวกัน

ซึ่งผลสำรวจของ YouGov พบว่า ขณะที่บางคนมองการเปลี่ยนบรรยากาศเป็นข้อดีที่สุดของการทำงานจากที่อื่นที่ไม่ใช่บ้าน แต่สำหรับคนไทยแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดของ work-cation คือการได้ไปชาร์จพลังให้กับชีวิตการทำงานมีอัตราส่วนถึง 58% ตามมาด้วยการได้รวมการทำงานเข้ากับวันหยุดพักผ่อนประมาณ 47% โดยผู้ทำแบบสำรวจชาวออสเตรเลียและเกาหลีใต้ต่างมองหาสถานที่ work-cation อันเงียบสงบ ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยว อยู่ริมทะเล หรืออยู่ในชนบท แตกต่างจากคนไทยที่ต้องการไป work-cation ในจุดหมายที่เป็นเมืองหลักมีสัดส่วนประมาณ 46% ริมทะเล 41% และในชนบท 31% ขณะที่การไป work-cation ต่างประเทศได้รับความนิยมน้อยที่สุดมีสัดส่วนประมาณ 29 %

โดยข้อมูลการจองที่พักระยะยาวของ Airbnb ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2564 สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะทำงานพร้อมกับท่องเที่ยวไปยังจุดหมายหลักต่างๆ ในประเทศ สำหรับไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมในการเข้าพักระยะยาวมากที่สุดบน Airbnb ซึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเข้าพักระยะยาวในประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี และอุดรธานี

อย่างไรก็ตามแม้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในการทำงาน ท่องเที่ยว และชีวิตประจำวัน แต่ Airbnb ก็มีความพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ขณะที่ไทยค่อยๆ เปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมกับวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (STV) Airbnb มีตัวเลือกที่พักระยะยาวที่มีความหลากหลายน่าสนใจบนแพลตฟอร์ม ไว้บริการนักเดินทางทั้งในและต่างประเทศ