ความคืบหน้าการจัดสร้างพระโกศจันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายพิจิตร นิ่มงาม นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการประกอบลายซ้อนไม้ในส่วนของลายฝาพระโกศจันทน์ ประกอบด้วยลายมากกว่า 30 ชนิดลาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อลายซ้ำๆ กัน แต่ต่างกันที่ขนาด การประกอบลวดลายถือว่าจะมีความละเอียดของชั้นลายมากขึ้นโดยเริ่มประกอบจากส่วนด้านในเริ่มจากส่วนท้องไม้ ลายเส้นลวดและไล่จากส่วนบนไปยังส่วนฐาน ประกอบด้วยส่วนขอบฝาพระโกศเป็นลายหน้ากระดาน จากนั้นเป็นลายกระจัง และส่วนลายเส้นลวดที่เป็นดอกไม้ไหวและลายกระจัง ถัดขึ้นไปเป็นชั้นบัวถลาปากฝาพระโกศ จากนั้นเป็นลายกระจัง และลายท้องไม้ และเกี้ยวชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 แต่ละชั้นประดับดอกไม้ทิพย์ไล่ลำดับจากดอกใหญ่ไปดอกเล็ก ซึ่งการดำเนินการขึ้นส่วนฝาพระโกศแล้ว 50% แต่ส่วนฐานรองยังเหลืองานประดับอุบะระหว่างช่องว่างของเฟื่องอุบะจำนวน 30 ชุด โดยได้คัดเลือกจิตอาสาเข้ามาช่วยงาน 4 - 5 คน