ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 , 10 และ 11 ได้ร่วมกันทำการขุดย้ายไข่เต่ามะเฟือง รังที่ 2 หลังจากพบว่ามี แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ บริเวณ ชายหาดบางขวัญ หมู่ 7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางชาวบ้านได้พบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ที่บริเวณดังกล่าว ส่วนรังที่ 2 ห่างจากหลุมไข่รังแรกระยะทางประมาณ 100 เมตร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ขุดย้ายไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 2 นำไปฟักในคอกกั้นไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 1 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน ตามคำแนะนำของ ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เนื่องจากตำแหน่งที่วางไข่อยู่ในแนวระดับน้ำทะเลท่วมถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟักของไข่เต่ามะเฟือง ผลการขุดและย้ายหลุมฟัก พบว่ามีไข่ดี จำนวน 121 ฟอง ไข่ลม จำนวน 30 ฟอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 151 ฟอง หลังจากนี้ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ จังหวัดพังงา จะได้เฝ้าดูแลการฟักไข่เต่ามะเฟืองทั้ง 2 รัง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีอัตราการฟักสูงและสามารถปล่อยลูกเต่าลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป