สามย่านมิตรทาวน์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนผู้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป ร่วมบริจาคโลหิตรอบสุดท้ายของปี 2563 เพื่อสำรองโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง หน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมให้บริการ ในวันอังคารที่ 10 – พุธที่ 11 พ.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น. ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G (หน้าร้าน MUJI) ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ .. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ทางโทร. 02-483-0494, 02-483-0496 และ 02-483-0499

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่พักรับประทานอาหารเวลา 11.00-12.00 น. และพักเบรคเวลา 15.00-16.00 น.