เก้าสิ่ง “ที่สุดในโลก” ของพระราชวังต้องห้าม

  1. พระราชวังต้องห้ามเป็นพระราชวังโบราณที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในโลก และเป็นกลุ่มอาคารโครงสร้างไม้ใหญ่ที่สุดในโลก
  2. พระราชวังต้องห้ามเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจีนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดในโลก
  3. พระราชวังต้องห้ามเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมต่อปีมากที่สุดในโลก และเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมต่อปีมากกว่า 10 ล้านคน
  4. พระราชวังต้องห้ามเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุโบราณทางวัฒนธรรมจากกระดาษที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีภาพวาด 53,000 ภาพ ผลงานการเขียนพู่กันจีน 75,000 ชิ้น และศิลาหินอักษรแกะสลักอีก 28,000 ชิ้น
  5. พระราชวังต้องห้ามเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสะสมเครื่องสำริดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีของสะสม160,000 ชิ้น
  6. พระราชวังต้องห้ามเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสะสมเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีของสะสม 367,000 ชิ้น
  7. พระราชวังต้องห้ามเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเครื่องนาฬิกาตะวันตกที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีของสะสมกว่า 22,000 ชิ้น
  8. พระราชวังต้องห้ามเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสะสมโบราณวัตถุทางพุทธศาสนานิกายทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  9. พระราชวังต้องห้ามเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสะสมแผงหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีแผงหนังสือ 240,000 แผ่น