นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวว่า ทาง อิมแพ็ค ได้ต้อนรับการกลับมาของคอนเสิร์ตข โดยงานแรกนี้เป็นของไทยประกันชีวิต presents THE GENTLEMEN LIVE ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม -วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี หลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งทางราชการมีคำสั่งให้งดเว้นการจัดกิจกรรมพิเศษ ความบันเทิง รวมถึงคอนเสิร์ตที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

จากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ช่วง 3 เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางอิมแพ็คปิดบริการชั่วคราว ซึ่งงานแสดงสินค้าต่างๆ ต้องยกเลิกและเลื่อนการจัดงาน ภายหลังจาก ศบค.ประกาศผ่อนปรนอนุญาตให้กลับมาเปิดบริการได้ในเดือนกรกฎาคม จึงมีลูกค้าได้ยืนยันจองพื้นที่จัดงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่การจัดคอนเสิร์ตยังคงไม่อนุญาตในขณะนั้น จนกระทั่งสถานการณ์ดีขึ้นไม่พบผู้ป่วยในประเทศเป็นเวลาหลายเดือน จึงได้รับการผ่อนปรนอนุญาตให้จัดคอนเสิร์ตได้ สำหรับ อิมแพ็ค อารีน่า ถือเป็นสถานที่ยอดนิยมในการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินไทยและต่างชาติ รองรับผู้ชมได้ถึง 11,000 ที่นั่ง

ซึ่ง นายพอลล์ กล่าวว่า ช่วงที่ปิดศูนย์ฯ ทางอิมแพ็คได้เตรียมความพร้อมของพื้นที่และบริการต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับคู่มือของทางราชการที่กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกิจการ/กิจกรรม การจัดคอนเสิร์ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนผ่านการตรวจประเมินและได้กลับมาเปิดบริการเต็มรูปแบบในวิถีใหม่ IMPACT We Care อิมแพ็ค มากกว่าความปลอดภัยคือความสมาร์ท โดยวางมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับลูกค้าผู้จัดงานประเภทต่างๆ ที่ชัดเจนเข้มงวดทุกขั้นตอน ทั้งการคัดกรอง การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องฉายแสง UVC ที่สำคัญการจัดเตรียมสถานที่โดยกำหนดระยะห่างทางสังคม Social Distance สำหรับคอนเสิร์ตได้จัดเก้าอี้นั่งชมคอนเสิร์ตจากเดิม อารีน่า สามารถรองรับได้กว่าหมื่นที่นั่งเหลือเพียง 6,800 ที่นั่งต่อรอบเท่านั้น

ดังนั้นทาง อิมแพ็ค จึงพร้อมรองรับการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้และคอนเสิร์ตต่อๆ ไป และด้วยความห่วงใยในสุขภาพ ขอความร่วมมือผู้ชมการแสดงทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับกิจกรรมคอนเสิร์ต ตามข้อกำหนดหลัก 6 ข้อ ได้แก่ 1. ผู้ชมการแสดงต้องลงทะเบียน เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ เมื่อเข้าและออกพื้นที่จัดแสดงคอนเสิร์ตทุกครั้ง 2.ผู้ชมการแสดงผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส ก่อนเข้าพื้นที่ชมการแสดง 3.ผู้ชมการแสดงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ขณะชมการแสดงหลีกเลี่ยงการพูดคุย ตะโกนเสียงดัง 4.ผู้ชมการแสดงไม่รับประทานอาหารว่าง น้ำดื่ม ขณะชมการแสดงโดยเด็ดขาด ป้องกันละอองน้ำลายอาจกระเด็นออกมา 5.ผู้ชมการแสดงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างบุคคล นั่งชมการแสดงเฉพาะจุดที่จัดบริการไว้เท่านั้น 6.ผู้ชมการแสดงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์เมื่อใช้บริการพื้นที่ส่วนรวม เช่น จุดพักรอ ห้องน้ำ บริการขนส่งสาธารณะต่างๆ