“จิตรกรชำนาญการ”สำนักช่างสิบหมู่เผยจัดสร้างธรรมาสน์สวด เครื่องสังเค็ดงานพระราชพิธี ใช้เลข 9 เป็นแรงบันดาลใจออกแบบ พนักอิงประดับเพชร 89 เม็ด นายอัครพล คล่องบัญชี จิตรกรชำนาญการ กลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวว่า เครื่องสังเค็ดในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งนี้มีหลายชนิด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะใช้เพื่อถวายวัดหลวงทั้งหมด 40 วัด ได้แก่ หีบพระปาฏิโมกข์ใช้บรรจุสมุดข่อยปาฏิโมกข์ ธรรมาสน์ และตู้พระธรรม จึงได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ดำเนินการออกแบบธรรมาสน์สวด โดยแนวคิดในการออกแบบอ้างอิงจากธรรมาสน์สวดโบราณในงานพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 ได้เห็นตัวอย่างของจริงที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ทำการวัดขนาดของจริงแล้วนำมาประมวลใหม่ ความกว้าง ความยาว และความสูง เมื่อบวกกันแล้วเป็นเลข 9 เป็นการออกแบบที่ซ่อนความหมายเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9 นายอัครพล กล่าวอีกว่า ธรรมาสน์มี 2 ลักษณะ คือ ทรงสูงและทรงเตี้ย สำหรับธรรมาสน์ในงานพระเมรุมาศครั้งนี้เป็นทรงเตี้ย กะทัดรัด หาชมได้ยาก วัสดุเป็นไม้สัก โดยช่างจะแกะสลักลวดลายตามแบบก่อนจะดำเนินการปิดทองประดับกระจก ในส่วนของลวดลายพนักด้านนอกและด้านในเป็นลายเหลี่ยมเพชร ด้านข้างเป็นลายกระจกหกกลีบดุน เช่นเดียวกับพนักอิงสำหรับพระสวด ด้านหลังเป็นลายหกกลีบดุนและสลักชื่องานออกพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับสีที่ใช้เป็นสีขาวและสีทองเป็นหลัก สีใกล้เคียงวันพระราชสมภพ ซึ่งธรรมาสน์สวดงานพระเมรุมาศครั้งนี้ออกแบบเสร็จเรียบร้อย มีรายละเอียดทางงานสถาปัตยกรรมครบถ้วน มีชุดหน้ากระดาษบัวหงาย ท้องไม้ ฐานสิงห์ พนักอิงด้านหน้าประดับเพชร 89 เม็ด เพื่อให้สอดรับกับพัดรองที่ออกแบบประดับเพชร 89 เม็ดเช่นกัน “ความพิเศษในการออกแบบธรรมาสน์สวดตนเน้นกำหนดตัวเลขที่มีความหมาย เมื่อเอาตัวเลขมาบวกกันจะได้ผลลัพธ์เท่ากัน คือ เลข 9 เช่น 18 27 36 45 81 90 108 ทั้งยังคำนึงถึงความงามและประโยชน์ใช้สอยของเครื่องสังเค็ดด้วย ส่วนโครงสีทั้งหมดเป็นสีขาวเข้ากับสีขององค์พระเมรุมาศที่ใช้สีขาวและทอง ขณะนี้ได้ส่งแบบให้กลุ่มงานแกะไม้ สำนักช่างสิบหมู่จัดสร้างจริงตามจำนวนแล้ว โดยจะดูแลการจัดสร้างให้เป็นไปตามแบบหรืออาจจะปรับตามหน้างานเพื่อให้ธรรมาสน์สวดออกมาสมบูรณ์ที่สุด” นายอัครพล กล่าว