“หน.กลุ่มงานช่างปิดทองฯ” สำนักช่างสิบหมู่เผยปิดทองประดับกระจกพระมหาพิชัยราชรถส่วนประกอบภาพรวมทั้งองค์เสร็จแล้ว เริ่มงานลงรักเทพพนม 140 องค์ประดับส่วนเกริน ความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นางยุนีย์ ธีระนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจก สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดเผยว่า การบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขณะนี้ได้ทำการปิดทองประดับกระจกส่วนประกอบภาพรวมทั้งองค์เสร็จแล้ว ยังเหลืองานประดับเทพพนม จำนวน 140 องค์บริเวณส่วนเกรินของพระมหาพิชัยราชรถทั้ง 3 ชั้นที่อยู่ระหว่างการทำพื้นโดยจะต้องลงรักที่องค์เทพพนมจำนวน 5 ครั้งก่อนที่จะปิดทอง และขณะนี้ลงรักเทพพนมคืบหน้าไปแล้ว 40% อยู่ระหว่างการลงรักครั้งที่ 2 นอกจากนี้ ยังมีงานปิดทองล้อพระมหาพิชัยราชรถจำนวน 4 ล้อ ที่กรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการจัดสร้างใหม่ ล่าสุดได้ปิดทองเสร็จแล้ว 1 ล้อ ส่วนที่เหลือจะทยอยดำเนินการเมื่อแล้วเสร็จจะประดับกระจกใหม่ ก่อนที่จะนำไปติดตั้งยังองค์มหาพระพิชัยราชรถ คาดว่างานที่เหลือจะแล้วเสร็จภายปลายเดือนสิงหาคม นางยุนีย์ กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการบูรณะราชรถพระนำ สำหรับสมเด็จพระสังฆราชอ่านพระอภิธรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างปิดทองและประดับกระจกส่วนฐานเขียง และฐานแข้งสิงห์ รวมทั้งส่วนด้านข้างสองข้าง ซึ่งงานปิดทองและประดับกระจกจะทยอยดำเนินการไล่ๆ กันไปตามลำดับ และยังมีส่วนประกอบที่เสียหายบางส่วนกำลังดำเนินการอยู่ที่สำนักช่างสิบหมู่ จ.นครปฐม จะทยอยนำมาประกอบเพื่อให้ช่างทำการทำพื้นและปิดทองประดับกระจก เมื่อแล้วเสร็จช่างไม้จะเข้าไปประดับส่วนประกอบที่เป็นกนก กระจังรวน กระจังตาอ้อย พนักลูกกรง ส่วนล้อทางกรมสรรพาวุธทหารบกได้ทำการจัดสร้างใหม่ทั้ง 4 ล้อ และได้ส่งมอบให้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ระหว่างการทำพื้น จากนั้นก็จะปิดทองประดับกระจก ส่วนเกรินบันไดนาคจากการตรวจสอบเสียหายไม่มากมีเพียงทองชำรุดและกระจกหลุดบางส่วน เมื่อดำเนินการพระมหาพิชัยราชรถและราชรถน้อยเสร็จแล้วเสร็จ จะดำเนินการซ่อมแซมเกรินทั้ง 2 องค์และพระยานมาศสามลำคานตามลำดับ