นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า โครงการแข่งขันประกวดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานไมซ์ หรือ Thailand’s MICE Startup ปีที่ 3 เป็นเวทีพัฒนานวัตกรรมช่วยแก้ปัญหา และการทำงานของธุรกิจไมซ์ให้ง่ายขึ้น นำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในธุรกิจไมซ์กับเครือข่ายนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในปีนี้การจัดโครงการดังกล่าว มุ่งส่งเสริมกลุ่มสตาร์ทอัพ และบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีแก้ปัญหาธุรกิจไมซ์จากสถานการณ์โควิด-19 และต้องจับคู่กับผู้ประกอบการไมซ์โดยตรง เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ทั้งนี้ผลงานที่เกิดขึ้นจะทำให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยเทคโนโลยีที่คนไทยคิด ช่วยยกระดับการบริหารและบริการทั้งในอุตสาหกรรมไมซ์และด้านนวัตกรรมของประเทศไปพร้อม ๆ กัน

ซึ่งการดำเนินงานโครงการ Thailand’s MICE Startup ที่ผ่านมา ได้รับความสนับสนุนจากภาคีต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) และหน่วยงานพันธมิตร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา มีสตาร์ทอัพเข้าส่งเข้าประกวดประมาณ 23 ราย โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกจนเหลือ 5 ทีมเข้าชิงชนะเลิศในรอบสุดท้าย พร้อมได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ - Incubation Program ด้วยความร่วมมือกับ RISE (Regional Corporate Innovation Powerhouse) หรือสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาต่อยอดเป็นเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการไมซ์และนำไปใช้งานได้จริง

โดยคณะกรรมการใช้เกณฑ์การคัดเลือก 5 ด้าน คือ 1. ผลตอบแทนทางธุรกิจต่อบริษัทผู้ประกอบการไมซ์ 2. ผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมไมซ์ 3. นวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีใหม่ และสร้างคุณค่าใหม่ 4. นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ 5. ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของแผนงาน จนได้ 5 ทีมสุดท้ายประกอบด้วย 1. Loops กับผู้ประกอบการ MICE Communication พัฒนานวัตกรรม Vanpooling for Mega Sport Events แก้ปัญหาที่จอดรถและระบบจราจรให้กับผู้เข้าร่วมงานในการจัดงานเมกะอีเวนต์ด้านกีฬา พัฒนาแพลทฟอร์มที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานโดยการเตรียมรถรับส่งมายังบริเวณงาน มีบริการรองรับทั้งระบบจองและซื้อตั๋วผ่านไลน์ รวมถึงการบริหารคิวรถรับส่ง และบริการดูแลลูกค้าที่มาร่วมงาน 2. SSP Platforms กับผู้ประกอบการ Green World Media พัฒนานวัตกรรมโมเดลธุรกิจสำหรับการจัดงานเสมือนจริง (New Business Model for Virtual Events) เพื่อช่วยลดต้นทุนการทำ 3D สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Exhibition) โดยการออกแบบ 3D ให้เป็นรูปแบบ Modular Plug & Play หรือระบบซึ่งช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยนำไปใช้ซ้ำในงานต่อไปได้อีก ไม่ต้องออกแบบ 3D ใหม่ทุกครั้ง ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุน

สำหรับ 3. Potioneer กับผู้ประกอบการไบเทค ร่วมพัฒนาบริการเชฟเทเบิ้ลสำหรับสถานที่จัดงานและผู้จัดงาน (New Use Case of Chef’s Table for Luxury Venue and Organizer) รวบรวมคัดสรรเชฟชั้นนำทั่วประเทศ จากเดิมที่จะมีการจัดกันในโรงแรมหรือร้านอาหารชั้นนำเท่านั้น ปรับสร้างสรรค์บริการใหม่ในรูปแบบเชฟเทเบิ้ลในศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 4. Alto Tech กับผู้ประกอบการ SYN Hotel ออกแบบนวัตกรรมเพื่อช่วยโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กประหยัดค่าไฟฟ้า โดยการนำ AI เข้ามาควบคุมระบบ 5. NewMediaX กับ ผู้จัดงาน Thailand Toy Expo พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้จัดงานแบบออฟไลน์ผสมออนไลน์เพิ่มการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Driving Offline & Online Engagement for Hybrid Exhibition) ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์มีส่วนร่วมกับกิจกรรมออฟไลน์ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมออฟไลน์สามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์เพื่อเติมเต็มประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม และขยายฐานผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ การแข่งขันรอบสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายนเพื่อหาผู้ชนะ 3 ราย ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 750,000 บาท แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ 400,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 200,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 100,000 บาท และรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตอีก 50,000 บาท นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังได้นำผลงานของผู้สมัครทั้ง 23 รายเผยแพร่นวัตกรรมและบริการในแคตตาล็อคนวัตกรรมไมซ์ (MICE Innovation Catalog) เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการไมซ์รายอื่นอีกด้วย