เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์ ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร และนางบัวคลี่ มาตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่องคำ ลงพื้นที่บ้านกุดกุง และ บ้านดอนแก้ว ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมและแนะนำเกษตรที่เลี้ยงสัตว์ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 250 ครัวเรือน เลี้ยงโค กระบือ รวม 600 ตัว ตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี และเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร พร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ตรวจสถานที่อพยพสัตว์หากเกิดน้ำท่วม และสถานที่เก็บเสบียงหญ้าอาหารสัตว์ อีกทั้งได้มอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ เพื่อบำรุงสุขภาพสัตว์

จากนั้นได้ไปตรวจสถานการณ์น้ำ ที่เขื่อนยโสธร-พนมไพร ระดับน้ำที่ไหลมาจาก จังหวัดร้อยเอ็ด ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดได้สั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอลงพื้นที่พร้อมกัน เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และให้ความช่วยเหลือทันทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้น