นางพรทิพย์ อัษฏาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด กล่าวว่า ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมโครงการ IMET MAX รุ่นที่ 3 โดยมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET: Institute for Management Education for Thailand Foundation) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารระดับสูง จากหลากหลายธุรกิจ ร่วมกิจกรรม Outing ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และซึมซับวิถีชีวิตพื้นถิ่น ในการขับเคลื่อนแนวคิดการเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ Wisdom for Life and Social Values ณ จังหวัด บุรีรัมย์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน ผู้พัฒนาบ้านเกิด สู่อุทยานการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ครูบาคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ขับเคลื่อนบุรีรัมย์ สู่เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก นางสาวธนพร พรสง่ากุล นักวิทยาศาสตร์เคมี วิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน และเภสัชกรประเสริฐ วิเศษนคร เภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลคูเมือง ผู้เป็นส่วนในการขับเคลื่อนความสำเร็จแบบก้าวกระโดด Buriram Model กัญชาทางการแพทย์

นอกจากนี้ คณะ IMET MAX รุ่น 3 ยังได้เดินทางเยี่ยมชม Chang Stadium และ Buriram International Circuit และชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านตาลอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่บ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี พื้นถิ่นเขมร มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมฐานกิจกรรมและทักษะวิชาชีพพื้นบ้านภายในหมู่บ้าน ที่นำมาซึ่งรายได้ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยวัตถุดิบพื้นบ้าน

ซึ่งครั้งนี้มีการนำกลุ่มเชฟจาก The Naturalist by PlayLaPloen มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคควบคู่กับชาวชุมชนบ้านตาลอง ทั้งเรื่องรสชาติ ความสะอาดปลอดภัย และการจัดหน้าตาอาหารในการรังสรรค์เมนูต่างๆ ให้กับคณะ IMET MAX รุ่นที่ 3 เพื่อยกระดับอาหารพื้นถิ่นให้มีคุณภาพ และสร้างมาตรฐานให้กับชาวบ้านในชุมชนต่อไป