เมื่อวันที่ 18 ต.ค.เวลา 13.00 น.ที่พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เป็นกรณีพิเศษ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการชุมนุมของม็อบคณะราษฎร์ และเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯและรมว.กลาโหม ลาออก

จากนั้นเวลา 15.55 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค ได้แถลงจุดยืนต่อสถานการณ์การเมือง ว่าพรรคประชาธิปัตย์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีความเป็นห่วง โดยเฉพาะประเด็นที่กระทบกับสถาบัน จึงขอประกาศจุดยืนว่า 1.พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามอุดมการณ์ของพรรค 2.การแก้ปัญหาทางการเมืองควรใช้แนวทางสันติวิธี ไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตาม และ 3. ควรใช้รัฐสภาเป็นเวทีหาทางออกให้กับประเทศ เพื่อเร่งรัดแก้ไขรัฐธรรมนูญในขั้นตอนลงมติรับหลักการทันทีที่ทำได้ ไม่ควรทำให้สังคมเข้าใจว่าเป็นการยื้อเวลา ไม่จำเป็นต้องทำประชามติก่อนลงมติรับหลักการ เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ทำประชามติก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ครั้งเดียวเท่านั้น ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ควรจะใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 165 เสนอญัตติเปิดประชุมรัฐสภา อภิปรายทั่วไปเพื่อแสวงหาทางออก และหลังจากนั้นควรตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมาธิการ เพื่อเป็นเวทีรับฟังความเห็นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แสวงหาทางออกร่วมกัน โดยบุคคลในพรรคที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล จะนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ส่วนวิปของพรรคก็จะนำเรื่องข้อหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาลเช่นกัน เพื่อหาทางออกที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

เมื่อถามว่า หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญลงมติไม่ผ่านในวาระรับหลักการ พรรคประชาธิปัตย์จะถอนตัวออกจากรัฐบาลหรือไม่นั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองก็แสดงท่าทีไปแล้วว่า ไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและตั้งคณะกรรมาธิการร่วมขึ้นมาศึกษาอีก เชื่อว่ารัฐบาลเองคงรับทราบสัญญาณความต้องการของพรรคประชาธิปัตย์ และทุกภาคส่วนที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว

“ขณะนี้จึงยังไม่มีการพิจารณาเรื่องจะถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ แต่ยอมรับว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้บ้าง พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ยึดติดกับการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่ขณะนี้มีภารกิจที่ต้องแสวงหาทางออกกับทุกภาคส่วน เรื่องถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลต้องไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ เพราะหาถอนตัวออกจากรัฐบาลในเวลานี้ อาจนำไปสู่การยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ แต่ยังอยู่ภายใต้กติการัฐธรรมนูญเดิมอยู่ดี พรรคประชาธิปัตย์จึงอยากให้เร่งรัดเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน”นายจุรินทร์ กล่าว