เดือนเต็ม สาลิตุน นักแสดงสาวรรุ่นใหญ่ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กระบุว่า ...

ขอพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองประเทศชาติและประชาชนของพระองค์ให้ให้ปลอดภัยและอยู่เย็นเป็นสุขดังเช่นเคยเป็นมาด้วยเถิด
"...ตามประวัติศาสตร์ของเรา จะเห็นได้ว่าคราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความเจริญรุ่งเรือง แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ต้องประสบเคราะห์กรรมทั้งชาติ..."

พระบรมราโชวาท
พระ​บาท​สมเด็จ​พระ​บรม​ชน​กา​ธิเบศร​ มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ บรม​นาถ​บพิตร​ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๕

ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจเฟซบุ๊ก-เดือนเต็ม สาลิตุน