เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่พรรคประชาธิปัตย์นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ ระหว่างปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหาทางออกวิกฤตการเมืองร่วมกันว่า ในกรณีเปิดประชุมสมัยวิสามัญมี 2 กรณี คือ 1.) คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมตามมาตรา 122 และ 2.) ส.ส.หรือ ส.ว. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เข้าชื่อเสนอเปิดประชุมวิสามัญ ตามมาตรา 123 ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งการเตรียมความพร้อมแล้ว หากมีการเรียกประชุมสมัยวิสามัญ

ส่วนกรณีที่นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เรียกร้องให้ประธานสภาฯ เชิญหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคมาหารือกัน เพื่อร่วมกันเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดวันหารือกับตัวแทนพรรคการเมืองในวันพรุ่งนี้ เวลา 9.00 น. ส่วนจะเป็นการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเฉพาะผู้แทนราษฎร หรือเป็นการประชุมร่วมรัฐสภานั้น ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะหารือกัน ว่าจะเสนอญัตติในรูปแบบใด แต่ขณะนี้ยังไม่มีการรวบรวมรายชื่อสมาชิกเข้ามาตามที่เป็นข่าว