จากกรณี คณะแพทย์ 386 คน จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันลงชื่อออกแถลงการณ์มุมมองของแพทย์ต่อสถานการณ์วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบของรัฐ ต่อผู้ชุมนุมเป็นการรับฟังอย่างสันติวิธีและขอให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้บังคับบัญชายึดหลักสากลในการควบคุมฝูงชน ล่าสุด "แพทย์ใน ลำดับที่ 27" ได้ถอนชื่อออกจากแถลงการณ์ดังกล่าว ทำให้รายชื่อคณะแพทย์เหลือ 385 คน