ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมาที่อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธรนางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอค้อวัง พร้อมคณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอค้อวัง จิตอาสา กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เยี่ยมผู้ป่วย และมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วย และเด็กๆ พร้อมมอบห้องน้ำห้องสุขา และสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ 2 ราย ประกอบด้วย นายสมพร วิชัยกัณหา บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส และ นางสาวกลม ค่ำคูณ บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 2 ตำบลค้อวัง นอกจากนั้นได้เยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง นางพุฒ ผ่องใส บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 10 ตำบลค้อวัง และมอบขนมให้เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะหรี่ หมู่ที2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าลำดวน หมู่ที่ 7 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร