เมื่อวันที่ 18 ต.ค.นายเทพไทเสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร 2563 ว่าจากการติดตามปรากฎการณ์การเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร 2563 หลังจากรัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯแล้ว จะเห็นได้ว่ายังมีการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯอยู่ แม้ว่ารัฐบาลจะสลายการชุมนุมโดยการฉีดน้ำแรงดันสูงสลายม็อบ แม้ว่าจะเป็นวิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไปในการควบคุมฝูงชนก็ตาม แต่ก็ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาประชาคมโลก และเกิดแรงต่อต้านจากหลายฝ่ายในประเทศ ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว จนมีการออกแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุม และมีข้อเสนอให้ยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯในทันที โดยอ้างเหตุผลประเด็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน และเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับม็อบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการแข็งกร้าวในการขัดขวางการชุมนุมก็ตาม แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎร2563 ได้ขยายผลเข้าไปสู่กลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางโดยผ่านการสื่อสารทางออนไลน์ ยิ่งรัฐบาลกดดันการชุมนุม ก็ยิ่งทำให้เกิดม็อบแพร่กระจายออกไปทั่วทุกภูมิภาค ทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ได้มีการปรับรูปแบบการชุมนุมในลักษณะผึ้งแตกรัง หรือม็อบดาวกระจาย จนเกิดม็อบออร์แกนิก ซึ่งมีการนัดรวมตัวชุมนุมกันเป็นครั้งคราว และเคลื่อนไหวไปตามจุดต่างๆตามที่นัดหมายไว้ในระยะ เวลารวดเร็ว ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถติดตามและควบคุมฝูงชนได้

"หากรัฐบาลไม่ปรับแนวทางแก้ไขปัญหา ยังใช้วิธีการควบคุมฝูงชนแบบเดิมๆ ก็ไม่สามารถจะเอาชนะกลุ่มผู้ชุมนุมได้ รัฐบาลจะต้องปรับวิธีคิดในการปฎิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมเสียใหม่ เพราะการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร 2563ในครั้งนี้ แตกต่างกับกลุ่มการชุมนุมของกลุ่มการเมืองในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร,กลุ่ม นปช. ,กลุ่ม กปปส.หรือกลุ่มมวลชนอื่นๆ ที่มีการชุมนุมปักหลักพักแรมอย่างต่อเนื่อง และมีการกำหนดสถานที่ชุมนุมที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการง่ายต่อการควบคุมและจัดการต่อม็อบของรัฐบาล แต่การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร 2563เป็นการเคลื่อนไหวแบบจรยุทธ ไม่มีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอน ไม่รู้สถานที่นัดหมายล่วงหน้า จึงเป็นการยากที่จะควบคุมการชุมนุมได้ จึงขอเสนอให้รัฐบาลปรับยุทธวิธีในการปฎิบัติต่อการชุมนุม 3ข้อ คือ1.รับพิจารณาข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม ในทุกข้อทุกเงื่อนไข
2.จัดตั้งตัวแทนเปิดโต๊ะเจรจา เพื่อรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องทั้งหมด 3.เร่งเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อเป็นเวทีให้กับตัวแทนประชาชน ได้เสนอแนวทางแก้ไขของสถานการณ์ในปัจจุบัน
ถ้ารัฐบาลยังใช้วิธีการหรือแนวความคิดแบบเดิมๆ ก็ไม่สามารถที่จะทำให้การชุมนุมยุติลงได้ และบ้านเมืองก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป"นายเทพไท กล่าว