ภาพรวมการดำเนินงานศิลปกรรมและประณีตศิลป์ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 60 เวลา 11.30 น.ที่สำนักช่างสิบหมู่ อ.ศาลายา จ.นครปฐม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม และ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เดินทางตรวจเยี่ยมความคืบหน้างานศิลปกรรมและประณีตศิลป์ประกอบพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเริ่มจากงานจิตกรรมฉากบังเพลิง จิตรกรรมพระที่นั่งทรงธรรม การจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ งานประติมากรรม และการจัดสร้างพระโกศจันทน์ พร้อมให้กำลังใจคณะช่างและจิตอาสาผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร กล่าวว่า การดำเนินงานด้านศิลปกรรมและประณีตศิลป์คืบหน้าไปได้ด้วยดี เป็นที่น่าพอใจ แต่ละงานมีรายละเอียดขั้นตอนมากพอสมควร โดยเน้นรักษาประเพณีแบบโบราณและมีความงดงาม ในส่วนจิตรกรรมฉากบังเพลิงและจิตรกรรมพระที่นั่งทรงธรรมได้วาดภาพโครงการพระราชดำริไว้ด้วย ซึ่งคณะทำงานทุกคนมีความตั้งใจทำงาน ยิ่งเข้าใกล้ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต้องมีการเก็บรายละเอียดของงาน ซึ่งเป็นงานยากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ คาดว่าจะเสร็จลุล่วงสิ้นเดือน ก.ย. นี้ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ รวมถึงงานบูรณะราชรถและพระยานมาศถือเป็นผลงานของคนไทยทั้งประเทศที่มีใจร่วมกันทำงานถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 อย่างสมพระเกียรติ แสดงถึงความรัก ความสามัคคี และเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีที่ไหนทำได้อย่างเรา ด้าน นางวิจิตร์ ไชยวิชิต หัวหน้ากลุ่มประณีตศิลป์ และนักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวความคืบหน้าการดำเนินการจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการแกะสลักลวดลายส่วนประกอบทางศิลปกรรมในราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จร้อยละ 80 โดยใช้ไม้สักที่มีอายุระหว่าง 60-100 ปีและมีความหนาเป็นพิเศษ สำหรับลายไทยที่ใช้ประกอบด้วยลายฐานสิงห์ แม่แคร่ชั้นบน แม่แคร่ชั้นล่าง แม่แปรกลวงประดับแม่แคร่ ลายประจำยามประดับส่วนตัวถัง ลายประจำยามประดับซี่ล้อ และได้ทดลองเทียบประกอบฐานสิงห์กับราชรถปืนใหญ่เพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง ซึ่งฐานสิงห์แกะสลักเป็นลายบัวปากฐาน ลายแข้งสิงห์ ลายแม่แปรก ซึ่งเป็นรูปหัวและตัวนาค ยังเหลือเก็บรายละเอียดบางส่วน สำหรับขั้นตอนต่อไปเมื่อเทียบประกอบลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเริ่มดำเนินการเตรียมพื้นผิว ทาสี ลงรักปิดทองและประดับกระจกราชรถปืนใหญ่คาดว่างานศิลปกรรมประกอบราชรถปืนใหญ่จะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงานศิลปกรรมวงล้อทั้ง 4 ล้อ จะต้องถอดส่วนประกอบล้อมาดำเนินงานต่างหาก โดยจะประดับลวดลายล้อเพิ่มเติม นอกจากลายเดิมที่มีอยู่เพื่อความสวยงาม ล้อจะปิดทองประดับกระจกทั้งหมด สำหรับสถานที่ทำงานศิลปกรรมราชรถปืนใหญ่จะใช้สถานที่สำนักช่างสิบหมู่ และโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จากนั้น เวลา 15.00 น. รองนายกฯ ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศฯ ณ โรงละครแห่งชาติ และติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศบริเวณท้องสนามหลวง พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวว่า งานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบทุกอาคาร ภาพรวมคืบหน้าร้อยละ 56 ได้ปริมาณงานมากกว่าแผน ร้อยละ 7 และทำงานได้เร็วกว่าแผน 16 วัน ส่วนพระเมรุมาศภาพรวมคืบหน้าร้อยละ 53 โดยทำการติดตั้งเชิงกลอนบุษบกประธานทั้ง 7 ชั้นเสร็จแล้ว บุษบก ซ่างและหอเปลื้อง กรุเสาและเพดานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขึ้นชั้นเชิงกลอน พระที่นั่งทรงธรรมคืบหน้าร้อยละ 70 มุงหลังคาเสร็จแล้ว งานตกแต่งภายในแล้วเสร็จ สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรมคืบหน้าร้อยละ 12 ส่วนการจัดสร้างถนนเส้นกลางมีความคืบหน้าไปมาก กำหนดเสร็จวันที่ 15 ก.ย. ถนนเส้นนี้มีความสำคัญต้องรับน้ำหนักราชรถราชยานได้ไม่ทรุดตัว “ภาพรวมงานจัดสร้างพระเมรุมาศและงานศิลปกรรม ประณีตศิลป์คืบหน้าร้อยละ 60 คาดว่าการดำเนินงานทุกอย่างจะเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายน 15 วัน นอกจากนี้ ที่ประชุมจะเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการชุดใหญ่พิจารณาถึงความเหมาะสม หากประชาชนและประเทศเพื่อนบ้านจะบริจาคสิ่งของ อาทิ ไม้ กล้วยไม้ อัญมณี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีครั้งนี้ อย่างไรก็ดี ในวันที่ 13 ก.ค.นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ เวลา 16.30 น.” รองนายกฯ กล่าว