ฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถพระนำพระมหาพิชัยราชรถพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 6 ก.ค.เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถที่เป็นส่วนหนึ่งของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ริ้วที่ 2 โดยรวมการฝึกซ้อมของกำลังพลฉุดชัก 2 ส่วนภายหลังจากที่ได้แยกไปทำการฝึกซ้อมที่โรงเรียนสรรพาวุธและพื้นที่จังหวัดสระบุรีในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยมีการทบทวนและปรับท่าทางพื้นฐานที่ได้ทำการฝึกซ้อมทั้งหมดร่วมกัน รวมถึงฝึกซ้อมฉุดชักประกอบเพลงสรรเสริญเสือป่า เพลงสรรเสริญพระนารายณ์ และเพลงพญาโศกลอยลม ซึ่งเป็นเพลงแม่แบบบในการฝึกซ้อมครั้งนี้ พ.ต.สิทธิศักดิ์ ศรีนวลดี สังกัดกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ (กรสย.) ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ (ศซส.) กรมสรรพาวุธทหารบก ในฐานะหัวหน้าครูฝึกกำลังพลฉุดชักราชรถ กล่าวว่า การฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมกำลังพลรวมครั้งที่ 2 โดยมียอดกำลังพล จำนวน 331 นาย จากจำนวนทั้งหมด 440 นาย เป็นกำลังพลฉุดชักราชรถพระนำ ตัวจริงและตัวสำรอง กำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถ ตัวจริงและตัวสำรอง เวลาฝึกตั้งแต่ 09.00-16.00 โดยครูฝึกจะปรับจังหวะและปรับการปฏิบัติของกำลังพลฉุดชักทั้ง 2 พื้นที่ให้เหมือนกัน ก่อนจะเริ่มเข้าสู่การฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถระยะที่ 2 ในวันที่ 13 ก.ค. ใช้พื้นที่ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เขตดอนเมือง ฝึกซ้อมกำลังพลจนถึงเดือนกันยายน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ “การฝึกซ้อมระยะที่ 2 จะฝึกตามขั้นตอนที่ใช้ในพระราชพิธีและเพิ่มเติมความพร้อมเพรียงของท่าทาง 7 ท่า โดยจำลองเหตุการณ์และใช้เวลาในการฝึกซ้อมใกล้เคียงกับช่วงพระราชพิธีจริง จะเก็บรายละเอียดพื้นฐานและความถูกต้องท่าต่างๆ ครั้งสุดท้าย โดยหลังจากนี้จะเตรียมการฝึกเน้นความพร้อมเพรียง แก้ไขท่าให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้จะมีการคัดแยกกำลังพลเบื้องต้นเพื่อฉุดชักราชรถ ทั้งราชรถพระนำและพระมหาพิชัยราชรถมีความสำคัญเท่าเทียมกัน หลักการคัดจะเรียงตามความสูงและความสง่างาม ซึ่งกำลังพลทุกนายต้องน้อมรับกติกา”พ.ต.สิทธิศักดิ์ กล่าว