เมื่อเวลา 20.50 น.วันที่17 ต.ค.63 นักศึกษา มธ.รังสิตกว่า500 คน เดินขบวนท่ามกลางสายฝนไปยังหน้าตึกโดมบริหาร โดยนักศึกษาประกาศว่าพร้อมชุมนุมต่ออย่างต่อเนื่องจนกว่านายกรัฐมนตรี​จะลาออกและจะเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมายืนเคียงข้างนักศึกษาดังอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่า"เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน" ย้ำให้คืนเสรีภาพแก่นักศึกษาทุกคน และช่วยกันคืนอิสรภาพให้เพื่อนร่วมอุดมการณ์​ของเรา รุ้ง เพนกวิน และณัฐ​ชนนจากนั้นร่วมร้องเพลงและชูสามนิ้วแสดงออกทางสัญลักษณ์คือการต่อต้านการคุกคามประชาชนและไม่เอาเผด็จการ