ท้องเสียเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะกินอาหารไม่สะอาด ติดเชื้อไวรัส ติดเชื้อแบคทีเรีย

เมื่อมีอาการท้องเสีย บางคนจะอาเจียน ร่างกายอ่อนเพลีย หลายๆ คนมีความเชื่อหากเราดื่มสไปรท์ใส่เกลือ จะช่วยได้ ซึ่งจะจริงหรือไม่ เพจ Fda Thai ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีคำตอบ

โดยทั่วไป เมื่อท้องเสีย การดื่มน้ำละลายผงเกลือแร่ (ORS) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยทดแทนการสูญเสียน้ำจากการอาเจียนหรือท้องเสีย โดยแนะนำให้จิบน้ำละลายผงเกลือแร่ อย่างช้าๆ แทนน้ำ และควรดื่มให้หมดภายใน 24 ชม. หากเกินกว่านั้นไม่แนะนำให้นำมาดื่มต่อ

แต่การดื่มน้ำอัดลมผสมเกลือนั้น เป็นวิธีที่ไม่แนะนำสำหรับทดแทนน้ำและเกลือแร่ เนื่องจากในน้ำอัดลมมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าผงน้ำตาลเกลือแร่ และยังมีการอัดแก๊ส หากดื่มอาจทำให้เกิดท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือทำให้อาการท้องเสียแย่ลงได้

ทั้งนี้ เมื่อท้องเสียแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารไม่เผ็ด-รสจัด และหากอาการไม่ดีขึ้น เช่น รับประทานอาหารไม่ได้ คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง อุจจาระมีมูกเลือดปน มีกลิ่นเหม็นผิดปกติคล้ายกุ้งเน่า มีไข้เกินกว่า 38.5 องศา ควรรีบไปพบแพทย์