วันที่ 17 ต.ค.63 บรรยากาศที่แยกตากสิน วงเวียนใหญ่ กลุ่มผู้ชุมนุมต่างเปิดแสงแฟลชโทรศัพท์มือถือเพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ระหว่างชุมนุมกดดันให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แม้จะมีประกาศยุติการชุมนุมที่สี่แยกตากสิน แต่ปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมบางส่วนยังไม่ยอมกลับ