เสถียรธรรมสถานเผย คนไทยแห่ใช้บริการแชทคลายทุกข์ Line @d-chat กว่า 3,000 เคส ในรอบ 2 ปี พบเครียดเรื่องครอบครัวพุ่งอันดับ 1 ร้อยละ 30 เป็นประเด็นนอกใจถึงร้อยละ 10 ส่วนปัญหาโรคซึมเศร้าตามติดเป็นอันดับ 3 ร้อยละ 20 เตรียมหารือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนากระบวนการส่งต่อเคสที่ต้องใช้หลักการแพทย์เข้าดูแล ลั่นจะเปิดให้บริการต่อไปเพื่อสืบสานปณิธานการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนของในหลวง รัชกาลที่ 9

น.ส.ช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ประสานงานโครงการแชท...คลายทุกข์ “Line @d-chat” เผยสถิติการให้บริการว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – ต้นเดือนตุลาคม 2563) มีผู้ติดต่อขอรับบริการเข้าเป็นสมาชิก @d-chat จำนวน 3,437 แอคเคาท์ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง พบประเภทปัญหาที่คนไทยเข้ามาขอรับการปรึกษามากที่สุด เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมากถึงร้อยละ 30.54 และในจำนวนนี้เป็นประเด็นการนอกใจสูงที่สุดคือร้อยละ 9.62 ตามมาด้วยปัญหาภายในครอบครัว อาทิ มีปัญหากับมารดาของสามี มารดาบิดาไม่ส่งเสียบุตร สามีขอเลิก เป็นต้น

รองลงมาอันดับ 2 คือปัญหาด้านความรัก ร้อยละ 21.33 โดยประเด็นที่ทำให้เกิดความทุกข์สูงสุดคือการเลิกรา มีถึงร้อยละ 7.94 และอันดับ 3 คือปัญหาด้านโรคทางจิตเวช (โรคซึมเศร้า) มีผู้ขอรับการปรึกษาสูงถึงร้อยละ 19.66 และในจำนวนนี้มีผู้หญิง 4 ราย มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ซึ่งทางบริการ Line @d-chat ได้เร่งหาอาสาสมัครที่มีความชำนาญพอที่จะดูแลเคสเช่นนี้ได้ ในขณะที่ปัญหาอื่นๆ มีถึงร้อยละ 28.45 ประกอบไปด้วย ถูกข่มขืน มีปัญหาความสัมพันธ์ทั้งระหว่างญาติพี่น้อง เพื่อน การงาน และการเรียน

“สถานการณ์ความทุกข์ของคนในสังคมไทย 3 อันดับแรก ที่ปรากฏตามสถิติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว การนอกใจ ความสัมพันธ์ ความรัก และโรคซึมเศร้า นับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงไม่น้อย เนื่องจากมีจำนวนคนที่ขอคำปรึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ขณะที่จำนวนคนขอนัดคิวเพื่อรับคำปรึกษาต่อวันก็สูงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คิดว่าสังคมต้องเร่งส่งเสริมคุณธรรมในใจผู้คน โดยเฉพาะเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อคู่ชีวิต และหลังจากนี้ทาง @d-chat จะประสานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนากระบวนการส่งต่อเคสที่ต้องใช้หลักการแพทย์เข้ามาช่วยดูแล โดยเฉพาะกรณีพบผู้ที่มีความคิดหรือกำลังจะฆ่าตัวตาย” ผู้ประสานงานโครงการ Line @d-chat กล่าว

สำหรับโครงการ Line @d-chat เป็นบริการแชทคลายทุกข์ผ่านแอปพลิเคชั่น Line ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มอาสาสมัครในนามเสถียรธรรมสถาน ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่าที่เรียนปริญญาโทด้านพุทธศาสนาของสาวิกาสิกขาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยทั้งหมดผ่านการอบรมการให้การปรึกษาเบื้องต้นในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือ Peer Counseling ปัจจุบันมีผู้ให้การปรึกษาจำนวน 27 คน และกำลังจะครบรอบ 2 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ซึ่งได้บรรลุความตั้งใจในการสานต่องาน (ส่วนหนึ่ง) ตามปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 คือการบำบัดความทุกข์ทางใจให้กับเพื่อนร่วมชาติ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผู้สนใจต้องการคำปรึกษาเพื่อบรรเทาทุกข์ทางใจ สามารถแอด Line ID : @d-chat โดยผู้ขอรับบริการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งทางผู้ดูแลระบบจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันและเวลาในการนัดหมาย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan โดย Line @d-chat เปิดให้การปรึกษาระหว่าง เวลา 19.00-22.00 น.