เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63 นายเคลมอนต์ วูเล่ ผู้แทนพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มอย่างสันติทวีตข้อความถึงสถานการณ์ชุมนุมในประเทศไทยว่า ผมรู้สึกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารการประท้วงในประเทศไทย

การประกาศภาวะฉุกเฉินขั้นร้ายแรงในกรุงเทพมหานครและการจับกุมกำลังกำจัดเสรีภาพในการชุมนุม รัฐบาลต้องอนุญาตให้ผู้ประท้วงใช้สิทธิและหาทางเจรจา ไม่ใช่ปราบปรามผู้ประท้วง