ศูนย์สงครามพิเศษ จัดพิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู อันเป็นสัญญาลักษณ์ของทหารพลร่ม เพื่อให้ทหารใหม่เกิดความภาคภูมิใจ ในการเข้าเป็นครอบครัวทหารรบพิเศษ อย่างสมบูรณ์ หลังเสร็จสิ้นการฝึก พร้อมอนุญาตให้น้องๆ ได้ลากลับบ้าน พร้อมกับครอบครัวที่มารอรับ อย่างภาคภูมิใจ

เมื่อ 16 ต.ค.63 พล.ต.วัฒนา ฉัตรรัตนแสง รองผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกทรงอ่อน สีเลือดหมู อันเป็นสัญญาลักษณ์ของทหารพลร่ม หน่วยรบพิเศษของกองทัพบกไทย ให้แก่ทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 1 สังกัดศูนย์สงครามพิเศษ จำนวน 2 หน่วยฝึก รวมทั้งสิ้น 245 นาย ซึ่งได้เข้ารับการฝึก ในรูปแบบใหม่ New Normal ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองบริการ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี โดยผลการฝึก ทหารใหม่ทุกนายได้รับความรู้ ในเรื่องวิชาการทหารเบื้องต้นที่มีความสำคัญ และจำเป็นจะต้องนำไปปฏิบัติในระหว่างรับราชการทหาร ได้แก่การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกบุคคลท่าอาวุธ การฝึกทางยุทธวิธี และการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการทหารตลอดจน ได้รับการปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตแบบทหาร โดยสมบูรณ์

สำหรับหมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู ถือเป็นสัญญาลักษณ์ของทหารพลร่ม ซึ่งพิธีมอบหมวก หลังเสร็จสิ้นการฝึก จึงถือเป็นขวัญ กำลังใจให้กับทหารใหม่ และถือเป็นพิธีอันทรงเกียรติ เพื่อให้ทหารใหม่ ได้มีความภาคภูมิใจ ที่ตนเองได้เข้ามาทำหน้าที่ของชายไทย ในหน่วยรบพิเศษ และรับใช้ประเทศชาติ ในฐานะชายชาติทหาร

โดยมีญาติทหารใหม่ จากภูมิลำเนาต่างๆ ที่มารอรับกลับบ้านเข้าร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ญาติทหารใหม่ ได้เห็น ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของบุตรหลานตนเอง เมื่อเข้ามาเป็นทหาร ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกองทัพบก ในการดูแลทหารใหม่ ในทุกด้านอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ ทหารใหม่ จะได้ลากลับไปพักผ่อนกับครอบครัว เป็นเวลา10 วัน อีกด้วย