ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรีรายงานว่า ตระกูล "วรปัญญา " ที่อยู่สังกัดพรรคเพื่อไทยมานานแต่ครั้งนี้จะส่งหลานชายลงในนามพรรคพลังประชารัฐ ลงสู้ศึกสนามนายกอบจ.ในสมัยนี้ ในนามพรรคพลังประชารัฐ โดยจะแข่งกับกลุ่ม ก้าวไกล และพรรคภูมิใจไทย

สำหรับ ตระกูล "วรปัญญา" กับงานด้านการเมืองของจังหวัดลพบุรีในอดีตที่ผ่านมาคนจากตระกูล "วรปัญญา"ได้มีโอกาสทำงานทางการเมืองหลายคนด้วยกัน เช่น อาจารย์นิยมวรปัญญา
อดีต ส.ส.ลพบุรี หลายสมัย.นายสนิทวรปัญญา อดีตรักษาการปลัดกระทรวงพาณิชย์ อดีต ส.ว.ลพบุรี อดีตประธานวุฒิสภา,นายประเสริฐวรปัญญา อดีต ส.ว.ลพบุรี, นายพงษ์ศักดิ์วรปัญญา
อดีต ส.ส.ลพบุรี

ส่วนตัว นายพหล วรปัญญา อดีตเคยลงสมัคร พรรคเพื่อไทย ทำงานด้านการเมืองมานานกว่า 30 ปี เป็นอดีต ส.อบจ.ท่าหลวง เป็นอดีต ส.ส.ลพบุรี นาย พหล วรปัญญา มีความพร้อมด้วยประสบการณ์ ด้วยแนวคิดในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เชื่อมั่นว่าจะสามารถขับเคลื่อนการทำงานด้านการเมืองให้พี่น้องประชาชนจังหวัดลพบุรีอยู่ดีกินดีมีความสุขได้เมื่อโอกาสมาถึง ได้ขอเสนอตัวรับใช้พี่น้องชาวลพบุรี ในนามพรรคพลังประชารัฐ