สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เหล่านักวิทยาศาสตร์จากภาควิชาฟิลิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เปิดเผยผลการพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 แบบเร่งด่วน ที่สามารถรู้ผลการตรวจได้โดยใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที

โดย ศ.อาคิลลิส คาพานิดิส แห่งภาควิชาข้างต้น เปิดเผยว่า วิธีการที่ทางคณะนักวิทยาศาสตร์ของภาควิชาฯ ได้พัฒนาขึ้นมานั้น สามารถตรวจหาอนุภาคของเชื้อไวรัสโควิดฯ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแยกแยะเชื้อไวรัสโควิดฯ กับเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆ ได้ด้วย ซึ่งชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นมาดังกล่าวนั้น สามารถทำได้ง่าย รวดเร็วยิ่งขึ้น และราคาไม่แพง อันจะส่งผลให้สามารถนำไปใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดฯ ได้คราวละมากๆ เช่น ตามท่าอากาศยานต่างๆ เป็นต้น