ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 ปฏิทินจันทรคติ แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด วันนี้วันพระ ..00.. ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลคึกฤทธิ์ ประจำปี 2563 ทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล สาขาวรรณศิลป์ นางบุนนาค ทรรทรานนท์ สาขาศิลปะการแสดง นายกิตติพงษ์ ไตรพงษ์ สาขานาฏศิลป์(โขน-ลิง) ผศ.พันพัสสา ธูปเทียน สาขาศิลปะการแสดง นายชัยนรินท์ ยศวัตจิรานนท์ สาขาดุริยางคศิลป์ นางสาวจินตนา อนุวัฒน์ สาขานาฏศิลป์(ละคร-นาง) โดยหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานมูลนิธิคึกฤทธิ์80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานพิธีมอบ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา สถาบันคึกฤทธิ์ ..00.. ไปที่กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ชวนร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ หรือถือศีลกินผัก ประจำปี 2563 ของคนไทยเชื้อสายจีน 17 – 25 ต.ค. ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ..00.. ย่านถิ่น ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำก.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน LEGEND SIAM PATTAYA LANDMARK การท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของเมืองพัทยา ที่สุดแห่งโลกเหนือจินตนาการในสยามประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ..00.. จัดสรรทุนผลิตสื่อ ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสำหรับปีงบประมาณ 2564 TMF Public Hearing:Grants for Change 2021 ผู้ผลิตสื่อ และด้านอื่นๆ เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ..00.. ชาวรัฐอิสระต้องอ่าน เมื่อ ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยกเครื่องวัฒนธรรมองค์กร เพลาอีเว้นต์ ดันงานมรดกภูมิปัญญาเป็นกรมใหม่ในอนาคต อ่านกันได้ในสยามรัฐออนไลน์ หน้าวัฒนธรรม แล้วพบกันใหม่ ..00


รางวัลคึกฤทธิ์ ประจำปี 2563


ชวนถือศีลกินเจ


LANDMARKแห่งใหม่เมืองพัทยา


จัดสรรทุนผลิตสื่อ