“ภูมิสถาปนิก”สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรเผยสร้างคันนาสีทองเลข ๙ จัดพันธุ์ต้นข้าว 3 ขนาด ต้นกล้า แตกกอ ออกรวง ลงแปลงนาภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ ความคืบหน้างานภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายพรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กล่าวว่า การจัดทำภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศบริเวณทางเข้าพระเมรุมาศด้านทิศเหนือ ทับเกษตร ภูมิสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9 นำเอาต้นข้าว หญ้าแฝก ขุดเป็นน้ำเหนือฝายมีแก้มลิง กังหันชัยพัฒนา และมีต้นยางนา อยู่ในขั้นตอนปรับพื้นที่สร้างขอบคันดินแปลงนา เป็นคันนาสีทองมีสัญลักษณ์เลข ๙ โดยได้หารือกับกรมการข้าวเพื่อนำพันธุ์ข้าวที่สอดคล้องเชิงความหมายสัญลักษณ์ของพระองค์มาปลูก แบ่งการจัดวางแปลงนาเป็น 3 ขนาด ขนาดแรกเป็นต้นกล้า มีน้ำอยู่ข้างล่างหล่อเลี้ยง งอกขึ้นมาไม่มากนัก มีสีเขียวใบตองอ่อน ขนาดที่ 2 แตกกอ และขนาดที่ 3 ออกรวง อยู่ติดกับรั้วราชวัต กำหนดช่วงเวลาให้ต้นข้าวออกรวงเป็นทุ่งรวงทองช่วงงานพระราชพิธีอย่างงดงาม นอกจากนี้ยังประสานกับมูลนิธิชัยพัฒนา นำกังหันชัยพัฒนามาติดตั้งแสดงในส่วนของแก้มลิงด้านหน้าทางเข้าพระเมรุมาศ