ในงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติจีนปี 2020 บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่สังกัดกลุ่มบริษัทเภสัชกรรมจีน ได้เข้าร่วมนิทรรศการด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคตามคำเชิญ และได้เปิดตัววัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย 2 ตัวที่วิจัยและพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดาผู้ร่วมงาน ขณะเดียวกัน ข่าวที่ว่า “เปิดตัววัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตายที่จีนผลิตเองเป็นครั้งแรกในงานมหกรรมการค้าภาคการบริการนานาชาติจีนปี 2020” ได้ขึ้นกระดานการสืบค้นของเว็บไซต์ไป่ตู้เว็บไซต์การสืบค้นอันดับแรกของจีนอย่างรวดเร็ว การที่บรรดาชาวเน็ตจัดวัคซีนดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุดของงานมหกรรมครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของประชาชนจีนที่มุ่งมั่นผ่านพ้นช่วงยากลำบากในปัจจุบัน

ในงานมหกรรมดังกล่าว สินค้าที่ร่วมการแสดงมีอยู่มากมาย และเป็นที่ชุมนุมของสินค้าที่มีชื่อเสียง แต่วัคซีนตัวเล็ก ๆ 2 โดสกลับกลายเป็น “สินค้าโดดเด่น” ที่ได้ขึ้นกระดานการสืบค้นยอดฮิตทางอินเทอร์เน็ต ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงไม่ได้รับการควบคุมอย่างรอบด้าน ทุกครั้งที่การวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 มีการคืบหน้า ย่อมจะดึงดูดความสนใจของผู้คนอย่างมาก รายงานระบุว่า วัคซีน 2 ตัวที่เปิดตัวในงานมหกรรมครั้งนี้ ต่างได้เข้าสู่การทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย โดยมีจำนวน 50,000 คนจาก 115 ประเทศได้รับการฉีดวัคซีนนี้แล้ว ขณะเดียวกัน จีนยังได้สร้างโรงงานผลิตที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสูงที่กรุงปักกิ่งและเมืองอู่ฮั่นตามลำดับ

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โควิด-19 ได้แพร่ระบาดในทั่วโลก พร้อมกับผู้คนได้เรียนรู้ไวรัสโควิด-19 มากยิ่งขึ้น มาตรการป้องกันและควบคุมโรคก็นับวันระมัดระวังยิ่งขึ้นอีกด้วย ปัจจุบัน บรรดานักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักชีววิทยาแทบทั่วโลกได้บรรลุซึ่งความเห็นพ้องต้องกันว่า วิธีเอาชนะโควิด-19 ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือวัคซีน ทว่าการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่าย ก่อนหน้านี้ นายเกา ฝู สมาชิกสภาวิศวกรรมแห่งชาติจีน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของจีนบรรยายสรุปว่า วัคซีนที่ดีต้องมีเงื่อนไข 3 ประการ ได้แก่ “ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพที่ควบคุมได้” การวิจัยและพัฒนาวัคซีนจะใช้เวลานาน 1.5-2 ปี ประกอบกับไวรัสโควิด-19 ยังกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง การวิจัยและพัฒนาวัคซีนให้ได้มาตรฐานพร้อมผลิตเป็นจำนวนมากนั้นยิ่งยากลำบาก ด้วยเหตุนี้ วัคซีนโควิด-19 ที่จีนผลิตเองได้รับความสนใจอย่างมาก จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ยาก

ไวรัสเป็นศัตรูของมวลมนุษยชาติ เผชิญกับไวรัสโควิด-19 ประชาชนประเทศต่าง ๆ ควรร่วมมือกันต่อสู้ มีแต่สามัคคีและประสานงานกัน จึงจะสามารถเอาชนะโควิด-19ให้ได้โดยเร็ว จีนเป็นประเทศที่ริเริ่มและใช้ปฏิบัติการอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้โควิด-19 อย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และเสมอต้นเสมอปลาย โดยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตั้งแต่ระยะต้น สร้างโอกาสแบ่งปันข้อมูลและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อวิจัยและพัฒนายารักษาและวัคซีนอย่างแข็งขัน ในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 73 ที่จัดขึ้นทางไกล นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้สัญญาอย่างหนักแน่นว่า “เมื่อประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จีนจะจัดวัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลก เพื่อสร้างคุณูปการต่อการให้วัคซีนมีความทั่วถึงและแบกรับได้ในบรรดาประเทศกำลังพัฒนา” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมนุษยธรรมและความรับผิดชอบของจีนที่เป็นประเทศใหญ่ในโลก

“บริการทั่วโลก อำนวยประโยชน์แก่กัน และแบ่งปันกัน” พิจารณาจากทางประวัติศาสตร์จะพบว่า การเปิดกว้างเป็นแนวโน้มการพัฒนา ความร่วมมือเป็นความปรารถนาของผู้คน การเปิดกว้างและความร่วมมือเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติจีนปี 2020 การวิจัยและพัฒนาวัคซีนต้องการให้ประเทศต่าง ๆ ยึดมั่นเจตนารมณ์การเปิดกว้างและความร่วมมือ กระชับความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร เพื่อเอาชนะโควิด-19 โดยเร็ว และผ่านพ้นช่วงยากลำบากทางประวัติศาสตร์ในขณะนี้ อีกทั้งร่วมกันต้อนรับอนาคตที่งดงามยิ่งขึ้น


เขียนโดย นายจง ชาว
แปลโดย นายจูน ฟาน