วันนี้ (9 ต.ค.63) ที่ภูเรือคีรี รีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย พรรคเพื่อประชาชน จัดประชุมการก่อตั้งพรรค โดยมีสมาชิกพรรคกว่า 350 คน ร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือการเลือกหัวหน้าพรรค และทีมบริหารพรรค ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข อดีต ส.ส.จังหวัดเลย หลายสมัย ,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าพรรค โดยมี นายแพทย์วิชัย ชัยจิตวณิชกุล ,นายสานิต ว่องสัธนพงษ์ และ ดร.ยุทธภัณฑ์ ปักกุลนันท์ เป็นรองหัวหน้าพรรค ,นายบุญทา ชัยเลิศ เป็นเลขาธิการพรรค ,นายวันชัย บุษบา เป็นรองเลขาธิการพรรค , นายเดชาวัต คงคาน้อย เป็นนายทะเบียนพรรค ,นางวิยะดา ยศปัญญา เป็นเหรัญญิก และนายอุทิศ พิมพลีชัย เป็นโฆษกพรรค โดยมีที่ทำการพรรคอยู่ภูเรือคีรี รีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งจะได้ยื่นจดทะเบียนการตั้งพรรคต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไป นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข กล่าวว่า ประสบการณ์ที่ตนเป็น ส.ส.จังหวัดเลยหลายสมัย (21 สมัย) และเป็นรัฐมนตรี สังกัดพรรคการเมืองหลายพรรค ทำให้ได้รู้ว่า นโยบายต่างๆที่จะทำเพื่อประชาชนที่วางไว้ ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตั้งใจ เพราะต้องปฏิบัติตามมติพรรค ตนจึงได้หารือกับอดีต ส.ส.และอดีตรัฐมนตรีหลายคน และคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิด อุดมการณ์เดียวกันออกมาตั้งพรรคเพื่อประชาชน นำนโยบายปฏิบัติได้จริงไปสู่พี่น้องประชาชน หลังจากที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก กกต.แล้ว จะมีการเดินสายไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายของพรรค นายปรีชากล่าวต่อว่า นโยบายหลักของพรรคที่ตั้งไว้ คือปัญหาปากท้องที่น้องประชาชน จะทำอย่างไรให้อยู่ดีกินดี โดยเน้นที่การท่องเที่ยว และที่สำคัญคือการแก้ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ฝากความหวังไว้กับพรรคการเมืองแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า การตั้งพรรคครั้งนี้ เป็นการรองรับหากพรรคพลังประชารัฐถูกยุบนั้น นายปรีชาปฏิเสธว่า ตนได้ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้ว เพราะเคยอยู่มาหลายพรรค ไม่สามารถนำนโยบายหรือความต้องการของประชาชนไปสู่รูปธรรมได้ จึงได้ออกมาตั้งพรรคเพื่อประชาชน เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆ สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมีขึ้นในปลายปีนี้ พรรคเพื่อประชาชนจะยังไม่ส่งผู้สมัครลงโดยตรง โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่ยอมรับว่า อาจมีผู้สมัครเข้ามาขอความช่วยเหลือ หรือปรึกษาหารือบ้าง ส่วนการตั้งเป้าจำนวนที่นั่งในสภานั้น ยังไม่สามารถรถระบุได้ แต่มีเป้าไว้สูงอยู่แล้ว โดยการทำงานหลังจากนี้ จะเดินสายหาผู้แทนพรรคของแต่ละจังหวัด ที่มีทั้งอดีต ส.ส. อดีตรัฐมนตรี และคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ นำนโยบายของพรรคไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนร่วมกัน โดยให้ประชาชนในพื้นที่คัดสรร สรรหาคนที่มีคุณภาพมาเป็นผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค ต่อไป นายปรีชากล่าว.