ผลงานนศ.อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่ได้ไอเดียประยุกต์ใช้สีครามจากธรรมชาติมาย้อมผ้าใยสังเคราะห์ เพื่อไม่ก่อสารเคมีปนเปื้อน ผลงานจะได้ต่อยอดกับบราแบรนด์ดัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้งว่า นายนาวิน ก้อนนาค นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานด้านนวัตกรรม เรื่อง Indigo Intimacy หรือการย้อมสีผ้าพอลิเอไมด์ผสมอีลาสเทนด้วยสีครามจากธรรมชาติและการประยุกต์สำหรับผลิตชุดชั้นในสตรี จากการประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรม ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ทั้งนี้ นายนาวิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผลิตชุดชั้นในสตรีจะมีส่วนผสมของสีสังเคราะห์มีส่วนผสมของสารเคมีปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในน้ำ ถึงแม้ว่าสีสังเคราะห์จะมีข้อดีทั้งในเรื่องต้นทุนการย้อม ความคงทนของสี และกระบวนการย้อมที่ให้ผลดีต่ออุตสาหกรรม แต่ในทางกลับกันได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะนำสีครามจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการย้อมผ้าเส้นใยสังเคราะห์ประเภทพอลิเอไมด์ผสมอีลาสเทน ซึ่งปกติแล้วสีครามจากธรรมชาติมักจะนำมาใช้ย้อมสีบนเส้นใยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยฝ้าย ไหม เรยอน ขนสัตว์ ลินิน เป็นต้น

แต่เมื่อนำมาทดลองย้อมบนเส้นใยสังเคราะห์ประเภทพอลิเอไมด์ผสมอีลาสเทน พบว่าเส้นใยดังกล่าวสามารถย้อมติดด้วยสีครามจากธรรมชาติได้ และผ้าที่ผ่านการย้อมสีจะมีสมบัติความคงทนของสีอยู่ในระดับที่ดีจนถึงดีมาก โดยเฉพาะในเรื่องความคงทนของสีต่อคลอรีนในสระว่ายน้ำ น้ำทะเล น้ำ แสง เหงื่อ และซักล้าง ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการแนะนำจาก ผศ.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และช่วยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และสีครามธรรมชาติ ในการใช้ย้อมสีครามธรรมชาติตลอดจนให้ความรู้เรื่องของกระบวนการและวิธีการย้อมต่างๆ และให้คำแนะนำการทดสอบคุณภาพมาตรฐานความคงทนของสี และความแข็งแรงของวัสดุ อย่างไรก็ตาม ผลงานดังกล่าวจะถูกนำไปประยุกต์ใช้สำหรับผลิตชุดชั้นในสตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านผลิตภัณฑ์ ECO Bra หรือ บรารักษ์โลก ผลิตโดยบริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)