นายจัสติน เคสเทล ผู้จัดการกลุ่มประเทศสิงคโปร์ เมียนมา และไทย ประจำสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมากาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นสายการบินเพียงไม่กี่แห่งที่ไม่ได้หยุดให้บริการในกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 หลังจากที่ประเทศไทยเริ่มคลายข้อจำกัดและเปิดรับนักเดินทางหลายกลุ่มมากขึ้น จนถึงเวลานี้ ทางกาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นหนึ่งในสายการบินระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดบริการเที่ยวบินโดยสารขาเข้าประเทศไทยจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563* และหวังที่จะเชื่อมโยงการเดินทางด้วยเที่ยวบินสัปดาห์ละ 14 เที่ยว ทั้งขาไปและกลับจากกรุงเทพฯ ปัจจุบันสายการบินฯ ให้บริการเที่ยวบินสัปดาห์ละกว่า 650 เที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 90 แห่งทั่วโลก เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด (HIA) สนามบินที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง

อย่างไรก็ตาม การเดินทางในเวลานี้ยังคงมีข้อจำกัดตามระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย ทำให้ผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติตามประเภทต่างๆ ดังนี้ 1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย 2.บุคคลที่ได้รับการยกเว้น (ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)3.บุคคลในคณะทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ 4.สมาชิกครอบครัวของผู้ที่มีสัญชาติไทย 5.ไม่เป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่มีเอกสารสำคัญอนุญาตพำนักในราชอาณาจักร 6.บุคคลที่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร 7.นักเรียนนักศึกษา
ชาวต่างชาติที่มีนัดหมายทางการแพทย์ในประเทศไทย 8.ชาวต่างชาติในกรณีพิเศษ 9.ผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant visa เดินทางเพื่อติดต่อหรือประกอบธุรกิจ โดยจะต้องแสดงรายงานการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน)** 10.ผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ** (Special Tourist visa) 11.ผู้ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจตามความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC Business Travel Card) (เฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำ)** 12.ผู้ประสงค์พำนักในประเทศไทยระยะสั้นและระยะยาว (พำนัก 60 วันในราชอาณาจักร โดยจะต้องแสดงรายงานการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน)**

โดยผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องแสดงใบรับรองการตรวจสุขภาพ (Fit to Fly Health Certificate) และใบรับรองแพทย์ที่แสดงผลการตรวจโควิด-19^ ในห้องปฏิบัติการเป็นลบโดยใช้การทดสอบแบบ RT-PCR ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง นอกจากนี้ในการเช็คอิน ตรวจคนเข้าเมือง และแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ แล้วนั้น ผู้โดยสารทุกคนจะต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) และในวันเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องแสดงใบจองโรงแรมที่ได้รับการยืนยันแล้ว ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ที่ผู้กักตัวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกได้ที่ hsscovid.com

ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถจองเที่ยวบินได้ทาง qatarairways.com หรือตัวแทนจำหน่าย ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังกรุงเทพฯ ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดทาง https://www.qatarairways.com/en/travel-alerts/requirements.html ก่อนทำการจอง รวมถึงตรวจสอบข้อมูลประกอบจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย