เข้าเดือนตุลาคม ช่วงท้ายของฤดูฝน พร้อมกับเตรียมต้อนรับฤดูฝุ่นจากไฟป่าควันพิษของภาคเหนือ รวมทั้งพื้นที่กทม.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า)  ได้เผยข้อมูลร่องรอยการเผาไหม้จากดาวเทียม หรือ burn scars โดยได้วิเคราะห์การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ตรวจจับระหว่าง 1 ม.ค.- 31 พ.ค.63 ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 63  

จากข้อมูลดาวเทียม landsat-8 พบมีพื้นที่ถูกเผาไหม้รวมทั้งสิ้น 8,615,470 ไร่  โดยมีขนาดการเผาไหม้กว่า 8.6 ล้านไร่เฉพาะภาคเหนือตอนบนมีเนื้อที่กว้างใหญ่กว่าลำปางทั้งจังหวัด หรือเกือบๆ จะเท่ากับจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ อำเภอที่มีการเผาสูงสุดเป็น อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีพื้นที่เผาไหม้ 465,102 ไร่

 อันดับ 2  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ไหม้ 397,925 ไร่
อันดับ 3  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 368,783 ไร่
อันดับ 4  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 354,343 ไร่
อันดับ 5  อ.เมืองตาก จ.ตาก 303,929 ไร่
พบว่าใน 5 อันดับแรก มีการเผาไหม้อำเภอละเกิน 3 แสนไร่
อันดับ 6  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 257,624 ไร่
อันดับ 7  อ.นาน้อย จ.น่าน 237,830 ไร่
อันดับ 8  อ.เถิน จ.ลำปาง 236,772 ไร่
อันดับ 9 อ.ลี้ จ.ลำพูน 227,645 ไร่
อันดับ 10 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 227,365 ไร่

สำหรับจังหวัดที่มีการเผาไหม้สูงสุด คือ แม่ฮ่องสอน 1,786,194 ไร่ ตามด้วย จ.ตาก 1,454,741 ไร่ จ.เชียงใหม่ 1,384,078 ไร่ และ จ.ลำปาง 1,340,402 ไร่ อยู่ในกลุ่มนำที่มีพื้นที่ไหม้เกิน 1 ล้านไร่ และพบว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีเพียง จ.พะเยา มีรอยเผาไหม้น้อยสุดคือ  364,385 ไร่

ดูเอกสารรายงานจิสด้าฉบับเต็ม http://fire.gistda.or.th/fire_report/Fire_2563.pdf
 
ขอบคุณข้อมูล-ภาพ เพจ WEVO สื่ออาสา