ปศุสัตว์ลพบุรีจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในเครือ Betagro พร้อมจัดกิจกรรมเชิงรุก “ Knock door at farm สะกิดเตือน PRRS เฝ้าระวัง ASF คุมเข้มมาตรฐานฟาร์มสุกร “

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับบริษัท เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในเครือ Betagro พร้อมจัดกิจกรรมเชิงรุก “ Knock door at farm สะกิดเตือน PRRS เฝ้าระวัง ASF คุมเข้มมาตรฐานฟาร์มสุกร “ ทั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรค PRRS หรือ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever ณ ห้องประชุมป่าสัก
ฮิลล์ไซด์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับโรค ASF และโรค PRRS รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจในสถานการณ์โรคระบาดของสุกรที่เกิดขึ้นในภาคเหนืออยู่ในขณะนี้ จะได้ไม่ตื่นตระหนกจนเกินเหตุ แต่ให้ตระหนักร่วมมือ ร่วมใจกันผนึกกำลังกันปกป้องอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งยังร่วมด้วยช่วยกันคุมเข้มในการใช้เข็มฉีดยาภายในฟาร์มเพื่อป้องกันการเกิดฝีหนอง และการมีเข็มฉีดยาหักคาเนื้อสุกร ดังที่เป็นข่าวในสื่อโซเชียล โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกคนช่วยดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์กำหนดโดยเคร่งครัดเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการตามมาตรฐานฟาร์มสุกร และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงอีกด้วย โดย นายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

การประชุม ในวันนี้ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และจังหวัดลพบุรี ในการควบคุมป้องกันโรค PRRS และ โรค ASF ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และวิทยากรจากบริษัท เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ Betagro

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรทั้งในส่วนของบริษัทเอง และผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรแบบทำสัญญาจ้างเลี้ยงกับบริษัทในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล ลำสนธิ พัฒนานิคม และท่าหลวง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 120 คน