พระเครื่อง / ราม วัชรประดิษฐ์ พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ หรือที่รู้จักกันดีในนาม “ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต ธัมมวิตักโกภิกขุ” วงการพระมักเรียก “เจ้าคุณนรฯ” ท่านมีนามเดิมว่า ตรึก จินตยานนท์ เกิดที่หลังวัดโสมนัสวิหาร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2440 เป็นบุตรคนโตของพระนรราชภักดี (ตรอง จินตยานนท์) มารดาชื่อ ภุก จินตยานนท์ เมื่อเจริญวัยขึ้นท่านได้เข้าศึกษาวิชาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดโสมนัสฯ จนจบชั้นประถม (ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสมัยนั้น) และได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมด้วยการสอบได้ที่ 1 ของสนามสอบ ทั้งนี้การสอบในสนามสอบในสมัยนั้น เป็นการสอบรวมกันหลายๆ โรงเรียน โดยใช้ข้อสอบเดียวกัน อาจจะกล่าวได้ว่าท่านสอบได้ที่ 1 ของประเทศในสมัยนั้น และได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือน (ปัจจุบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย) โดยเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์ สำหรับการเรียนวิชารัฐศาสตร์ของท่าน จบด้วยการสอบไล่ได้ที่ 1 ของชั้นเรียน ภายหลังจากการที่ท่านศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย นักศึกษาในปีนั้นต้องเข้ารับการซ้อมรบเสือป่าในฐานะนักเรียนเสือป่ารักษาพระองค์ เหรียญรูปเหมือนใบโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ ปี 2513 หลังจากซ้อมรบเสือป่าเสร็จสิ้น ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ท่านเป็นฝ่ายในและโปรดเกล้าฯ ให้ท่านเข้าไปรับใช้ประจำห้องบรรทมในที่สุดด้วยความจงรักภักดีที่ท่านมีต่อล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ท่านจึงปฏิบัติรับใช้ด้วยความขยันและซื่อสัตย์จนเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ จนได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาพานทองที่ พระยานรรัตนราชมานิต เมื่อปี พ.ศ.2462 (ขณะนั้นท่านอายุเพียง 25 ปีเท่านั้น) เหรียญสังฆาฏิใหญ่ ปี 2513 ต่อมา เมื่อรัชกาลที่ 6 สวรรคต เจ้าคุณนรฯ ได้อุปสมบทในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะที่บวช เจ้าคุณนรฯ มีอายุ 28 ปี จากนั้นท่านก็ครองผ้าเหลืองอบรมสั่งสอนธรรมะจนตลอดอายุขัย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2514 สิริอายุได้ 74 ปี พรรษาที่ 46 พระพิมพ์นาคปรก 7 ชั้น วัตถุมงคลของท่านธมมวิตกโกภิกขุ หรือ พระยานรรัตนราชมานิต ได้รับการยอมรับ ยกย่อง และเป็นที่นิยมสะสมของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างสูง วัตถุมงคลทุกชิ้นล้วนอเนกอนันต์ด้วยคุณค่าทั้งด้านจิตใจและพุทธคุณอันลํ้าเลิศทั้งสิ้น โดยเฉพาะ เหรียญรูปเหมือนเจ้าคุณนรฯ รุ่นแรก สร้างขึ้นในงานทำบุญฉลองอายุครบ 70 ปี เมื่อปี พ.ศ.2510 ลักษณะเป็นเหรียญหลังเต่า มีหู ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปเหมือนท่านครึ่งองค์หันหน้าตรง มีเส้นขนแมวในหูเหรียญ ดวงตาคมชัด สันเหรียญมีร่องรอยการตัด ใต้รูปเหมือน เขียนคำว่า “ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ 70” พระสมเด็จฐาน 3 ชั้น หลังรูปเหมือน ด้านหลังเหรียญ ไม่มีขอบ ตรงกลางเป็นยันต์คมชัด พบว่ามี 2 แบบ คือ แบบบล็อคเคลื่อนกับบล็อกไม่เคลื่อน วันเวลาผ่านไป ความนิยมในเหรียญเจ้าคุณนรฯ รุ่นแรก ในหมู่บรรดานักสะสมนิยมพระเครื่องยิ่งมีมากขึ้น นอกจากได้สัมผัสพุทธคุณที่เด่นชัดแล้ว สนนราคาค่านิยมเล่นหายังขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องอย่างมากครับผม พระสมเด็จหลังอุ เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส