นายลอย จูน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงความพร้อมจัดงาน แสดงสินค้าเจรจาธุรกิจ ด้านอาคาร การก่อสร้าง และเทคโนโลยี หรือ BCT Virtual Exhibition and Webinars ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน –วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ภายใต้ธีม Towards Digitalization of the Construction and Building Industry ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจที่รวบรวมเทคโนโลยี สินค้า และงานบริการด้านอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างในยุคดิจิทัล มาจัดแสดงครบวงจรในรูปแบบบูธเสมือนจริง อีกทั้งยังมีการสาธิตแนะนำสินค้า การพูดคุยในห้องสนทนาแบบส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการวิดีโอคอล การจับคู่เจรจาธุรกิจ เสมือนการจัดงานในสถานที่จริง ว่า ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่ในกระแสครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี อาคาร และการก่อสร้าง โดยมีสมาคมพันธมิตร อาทิ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (TCA) สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย (TSEA) สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) สมาคมผู้จัดการอาคารแห่งประเทศไทย (TBMA) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) และสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (GEN THAI) เป็นต้น ร่วมขับเคลื่อนสัมมนาออนไลน์กว่า10 หัวข้อที่จะจัดภายในงาน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดในงานดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้นให้อุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

ลอย จูน ฮาว

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ จะเป็นแรงผลักดันในระยะสั้นให้อุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างหันมาเปิดรับและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น แม้หลังจากพ้นช่วงการแพร่ระบาดก็จะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในระยะยาว อาทิ การใช้ระบบช่วยสร้างแบบจำลองอาคาร เทคโนโลยีก่อสร้างสำหรับหน้างาน และเลือกวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน โดย BCT Virtual Exhibition and Webinars จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารแบบดิจิทัล เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างสามารถเชื่อมต่อและทำธุรกิจซึ่งกันของผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมฯ จากทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็สามารถติดตามอัปเดตแนวโน้มอุตสาหกรรมฯ และนวัตกรรมล่าสุดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก จึงเชื่อว่าจะมีผู้สนใจจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 3,000 ราย

อมร พิมานมาศ


ด้าน ศ.ดร.อมร พิมานมาศ
นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กล่าวว่า เทคโนลียีบิม (BIM) หรือแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เป็นเทคโนลียีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากนัก แต่จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้คนไทยต้องรับเอาเทคโนโลยีมาใช้เร็วขึ้น โดยทางสมาคมฯ ได้ใช้โอกาสนี้ในการนำเอาเทคโนโลยีบิมมาเผยแพร่ เพื่อที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและการก่อสร้างของไทยผ่านงาน BCT Virtual Exhibition and Webinars สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.bct-construction.com