(วานนี้) ภายใต้การอำนวยการของ ดร.กิตติพงศ์ สีเหลือง ประธานกองทุน สปสช.ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สนับสนุนการดำเนินงานของระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (LTC) โดยมอบหมายให้นายสมนึก เปี่ยมเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ร่วมกับทีม Care give (CG) องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ และ นางสาวนิตยา วันดีฤทธิลาภ Care manager (CM) รพ.สต.ตำบลเสม็ดใต้ ลงพื้นที่ในหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลเสม็ดใต้ เพื่อออกเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่และแผ่นรอง ให้กับประชาชนกลุ่มเสียงที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งขอบคุณนายไพบูรณ์ อำนวยสิน ผู้ที่อนุเคราะห์สนับสนุนผ้าอ้อมสำเร็จรูปและแผ่นรองซับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมกันนี้ นายสันต์ ศรีเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ นายพัทยา ฮวยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ร่วมรับมอบถุงยังชีพ จากนางฐิตารีย์ จั่นทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสในตำบลเสม็ดใต้ ขณะที่ นายพัทยา ฮวยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ และนางพิสมัย ลิ้มสวัสดิ์ อสม.ได้ลงพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้นำถุงยังชีพที่ได้รับมอบดังกล่าว ไปมอบให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบลเสม็ดใต้ จำนวน 2 ราย